אתם נועצים

קוד: אתם נועצים בתנ"ך

סוג: הבדלים1

מאת: עמוס

אל: קובץ "הבדלה בין פסוקים דומים" ה'תשנ"ח-ט

כידוע, רחבעם פנה ליועציו הזקנים, ואחר-כך ליועציו הצעירים. יש הבדל בין הפניות:

תגובות