בית יער הלבנון - מהו?

קוד: בית יער הלבנון - מהו? בתנ"ך

סוג: לא גמור

מאת: אראל

אל: לא גמור בכלל

שאלה [ידידיה צוקרמן]: מהו " בית יער הלבנון "? ביהמ"ק שנבנה מעצי הלבנון?

תשובה: לא בטוח; הוא נזכר דווקא בהקשר של ביתו הפרטי של שלמה. לא ברור לי מה היה התפקיד שלו, אבל מצאתי כמה מקורות שאולי יעזרו לך למצוא תשובה:

(מל"א י 16): ויעש המלך שלמה מאתיים צינה זהב שחוט... ושלוש מאות מגינים זהב שחוט ... וייתנם המלך בית יער הלבנון ... וכול כלי משקה המלך שלמה זהב, וכול כלי בית יער הלבנון זהב סגור: אין כסף, לא נחשב בימי שלמה מאומה

(מל"א יד 25): ויהי בשנה החמישית למלך רחבעם עלה שישק מלך מצריים על ירושלים. וייקח את אוצרות בית ה' ואת אוצרות בית המלך ואת הכול לקח; וייקח את כל מגיני הזהב אשר עשה שלמה . ויעש המלך רחבעם תחתם מגיני נחושת; והפקיד על יד שרי הרצים השומרים פתח בית המלך . ויהי מדי בוא המלך בית ה' -- יישאום הרצים והשיבום אל תא הרצים.

(מל"ב יא): גם שם מסופר הרבה על הרצים השומרים (לא לגמרי הבנתי את הפרק).

תגובות