נאום התבוסה של יהונתן בן אביתר

קוד: ביאור:מלכים א א48 בתנ"ך

סוג: מבנה1

מאת: אראל

אל:

בפוליטיקה של ימינו מקובל, שכל פוליטיקאי מכין שני נאומים - נאום ניצחון ונאום תבוסה.

דוגמה ל"נאום תבוסה" ניתן למצוא במלכים א פרק א.

אנשיו של אדוניהו, וביניהם אביתר הכהן, התארגנו כדי להמליך את אדוניהו עוד בחיי דוד (כמובן בלי לשאול את דוד), וערכו לו "מסיבת המלכה" מצפון לירושלים. כשדוד גילה את העניין, הוא ציווה את האנשים שנשארו נאמנים לו למשוח למלך את בנו הצעיר שלמה.

יונתן בן אביתר הכהן, שהיה אחד מאנשי אדוניהו, שמע את הדברים ונחרד - אביו הרי תומך באדוניהו! הוא רץ להודיע את הבשורה המרה לאדוניהו ואנשיו, ואמר להם: "אבל אדונינו המלך דוד המליך את שלמה!" ופירט:

דבריו של יונתן זעזעו את תומכי אדוניהו, והם מיהרו להתפזר: "וילכו איש לדרכו".

דברים אלה הם "נאום התבוסה" של יונתן בן אביתר, כאשר תיאר באוזני אביו ומפלגתו את העובדה שהובסו בבחירות למלוכה.


תגובות