אופני המרכבה

קוד: ביאור:מלכים א ז33 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

בבית המקדש שבנה שלמה היו עשר עגלות שנועדו כיורים לרחצה. לעגלות היו גלגלים מיוחדים:
מלכים א ז33: "וּמַעֲשֵׂה הָאוֹפַנִּים - כְּמַעֲשֵׂה אוֹפַן הַמֶּרְכָּבָה, יְדוֹתָם וְגַבֵּיהֶם וְחִשֻּׁקֵיהֶם וְחִשֻּׁרֵיהֶם הַכֹּל מוּצָק"

אופן המרכבה הוא הגלגל שראה יחזקאל בחזונו, כאשר ראה את מרכבת הכבוד של ה':
יחזקאל א16-17: "מַרְאֵה הָאוֹפַנִּים וּמַעֲשֵׂיהֶם כְּעֵין תַּרְשִׁישׁ, וּדְמוּת אֶחָד לְאַרְבַּעְתָּן, וּמַרְאֵיהֶם וּמַעֲשֵׂיהֶם כַּאֲשֶׁר יִהְיֶה הָאוֹפַן בְּתוֹךְ הָאוֹפָן. עַל אַרְבַּעַת רִבְעֵיהֶן בְּלֶכְתָּם יֵלֵכוּ, לֹא יִסַּבּוּ בְּלֶכְתָּן"

גלגלי המרכבה היו בנויים כ" אופן בְּתוֹךְ אופן ", באופן שהמרכבה יכולה ליסוע לֹארבעה כיוונים בלי להסתובב.

אופן רגיל יכול להתגלגל לשני כיוונים - קדימה ואחורה; אבל אם לוקחים שני אופנים בקוטר זהה ומלחימים אותם זה לזה בזוית של 90 מעַלות, מקבלים גלגל דמוי-כדורי, שיכול להתגלגל לֹארבעה כיוונים. גלגל כזה לֹא יכול להסתובב עַל ציר, אבל הוא יכול לשבת בְּתוֹךְ "קן" - חצי כדורי, כמו בתרשים ששרטט דוד אקסלרוד:

הקוים האדומים הם ה"אופן בְּתוֹךְ אופן", והקוים השחורים הם הקן שבתוכו יושבים הָאוֹפַנִּים, והוא מחובר לעגלה בציר: מלכים א ז32: "ואַרְבַּעַת הָאוֹפַנִּים למתחת למסגרות, וידות הָאוֹפַנִּים במכונה, וקומת הָאוֹפַן האֶחָד אמה וחצי האמה". מה המשמעות של צורה זו של הגלגלים?

במקדש שלמה, הגלגלים הללו נועדו להוביל את הכיורות ששימשו לרחצה ולטהרה, וצורתם מסמלת את האפשרות להיטהר במהירות - אין צורך אפילו לסובב את הכיור, אפשר מייד למשוך אותו למקום שבו נמצא האדם המעוניין להיטהר; וזה רומז לדברי חז"ל "הבא להיטהר - מסייעין בידו".

בחזון המרכבה, הגלגלים נועדו להוביל את מרכבת הכבוד של ה', וייתכן שצורת הגלגל מסמלת את שליטתו המוחלטת של ה' בטבע, שאין לו צורך אף לפנות ולהסתובב כדי להגיע למקום כלשהו.

מקורות ופירושים נוספים

1. יונתן בן עוזיאל תרגם את המרכבה "מרכבת יקרא", כלומר מרכבת הכבוד המתוארת ביחזקאל; וכן פירש רש"י: "אופן בתוך האופן, שתי וערב, כמו שאמר יחזקאל במרכבת גבוה" (רש"י על מל"א ז 33), והוסיף בעל "צורת הבית": "אופן בתוך אופן, למען יוכל להוליכם אל אשר יהיה הרוח והרצון להוליכם שמה יוליכם, מבלי שיצטרך להפכם אנה ואנה" (מובא אחרי פירוש רש"י על מל"א ז37).

2. ויש שפירשו כמעשה אופן המרכבה = "כמעשה האופנים במרכבת המלך ובמרכבות של גדולי המלכות" (דעת מקרא).


תגובות