למה זה את מתנכרה ואנוכי שלוח אליך קשה

קוד: שיחה:מלכים א יד6 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל: מכתב

[מל"א יד 6]

שאלה [ידידיה צוקרמן]: האם יש תלות בין 2 חלקי המשפט? האות ו' מחליפה את המילה "והרי", כך נראה, וא"כ מה הקשר בין זה שהיא התחפשה לבין זה שילדה ימות?

תשובה 1: הדגש במשפט הוא לא על " קשה " אלא על " שלוח אלייך ", כלומר: למה את מתחפשת? את חושבת שאם תתחפשי אני לא אכיר אותך? הרי אנוכי שלוח אלייך קשה מאת ה', וה' גילה לי מי את... [למה באמת היא התחפשה? נדמה לי שמלבי"ם מתייחס לזה].

בהתחלה חשבתי לקשר את זה למה שאמר הרב שרלו – שבנ"י ראו בנביא מעין קוסם. ירבעם שלח את אשתו אל אחיה כי " הוא דיבר עליי למלך על העם הזה " – 'זה נביא טוב, הוא אוהב אותי, ייתכן שגם הפעם הוא ינבא לנו נבואה טובה.' ליתר ביטחון הוא גם אומר לה שתיקח אוכל להביא לנביא – כ'שכר' על הנבואה הטובה שהוא ינבא. אבל לפי זה לא ברור לי למה אשת ירבעם מתחפשת גם בביתו של אחיה (סוף פסוק 5).

תשובה 2: הדגש במשפט הוא על " קשה ", אבל הכוונה היא לא למות הילד אלא לנבואת הפורענות על בית ירבעם (" ...הנני מביא רעה אל בית ירבעם... "). אשת ירבעם התחפשה כי זה לא מכובד למלכה להסתובב לבד בחוץ (ועוד ללכת לבקש טובה מנביא) – 'כל כבודה בת מלך פנימה'. על כן אומר לה הנביא: "למה את מתחפשת? אין לך מה להקפיד על הכבוד המלכותי שלך – הרי אנוכי שלוח אלייך קשה ; עוד מעט תבוא פורענות על כל בית ירבעם וכבר לא תהיי מלכה...".

תגובות