אליהו פעל על דעת עצמו?!

קוד: האם אליהו פעל על דעת עצמו בתנ"ך

סוג: מניעים1

מאת: כנרת רוזנברגר ועוד

אל: נח"ת שבת חשון נ"ט

תגובה ל: דיון – מה קרה לאליהו? שנכתבה ב19:37:50  04.04.2005


דבריו הראשונים של אליהו (מל"א יז 1): "חי ה' אם יהיה טל ומטר... כי אם לפי דברי" – אליהו פועל על-דעת עצמו ללא ציווי ה' – איך הוא יכול לעשות זאת?!

תשובות

א. בתורה יש הרבה דוגמאות כאלה, למשל בדברים יא 13: בהתחלה כתוב: "והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותי... לאהבה את ה' א-להיכם..." ונראה שהדברים האלה הם דברי משה רבנו (הוא מדבר על ה' באופן עקיף), ובהמשך כתוב "ונתתי מטר ארצכם בעתו" ונראה שהדברים האלה הם דברי ה' (משה לא יכול לתת מטר!). גם כאן כתוב בתחילת הפסוק "חי ה' אשר עמדתי לפניו" ונראה שהדברים הם דברי אליהו, ובהמשך כתוב "כי אם לפי דברי" ונראה שהדברים הם דברי ה'. כנראה שנביאים ברמה גבוהה (כמו משה, וכמו אליהו) מגיעים לפעמים למצב כזה שה' מדבר מתוך גרונם, והדברים שהם אומרים הם בעצם דברי ה'. לא צריך להגיד את זה בפירוש – זה מובן מאליו שדברי הנביא הם דברי ה'.

ב. בסוף הפרק הקודם מסופר על חיאל בית-האלי, שבנה את יריחו וכל בניו מתו – ע"פ הקללה של יהושע. אבל הנס הזה לא גרם לאחאב לחזור בתשובה – להפך: מסופר באגדה שאליהו ואחאב נפגשו ב"שבעה" של חיאל, ואחאב טען: 'משה הוא לא נביא כל-כך גדול:עובדה: הוא כתב בתורה (דברים יא) "השמרו לכם פן יפתה לבבכם וסרתם ועבדתם א-להים אחרים... וחרה אף ה' בכם ועצר את השמים ולא יהיה מטר", והקללה הזאת לא התקיימה -- כולם עובדים אלילים ועדיין יש גשם. לעומת זאת הקללה של יהושע, התלמיד של משה, כן התקיימה...'. זה מאד הכעיס את אליהו והוא הרגיש שהוא חייב לגזור על עצירת הגשמים כדי להגן על כבוד התורה. למרות זאת, אליהו נענש על "לקיחת החוק לידיים" בהר חורב [נתן קלר ע"פ מדרש].

ג. [כנרת] (פרוש רי"א) אליהו בוודאי לא פעל על דעת עצמו: הוא היה נביא, וכל מה שהוא אמר היה בדבר ה'. אבל הפסוק כתוב בצורה כזאת כדי להראות לנו כמה שאליהו היה קנאי – הוא היה מוכן לעצור את הגשמים אפילו בלי ציווי ה'...

תגובות