משיחת חזאל, יהוא, ואלישע

קוד: משיחת חזאל יהוא ואלישע בתנ"ך

סוג: התאמה1

מאת: כנרת רוזנברגר ועוד

אל: נח"ת שבת חשון נ"ט

תגובה ל: דיון – מה קרה לאליהו? שנכתבה ב19:41:49  04.04.2005


בפרק יט (15) אליהו מצווה למשוח את: חזאל, יהוא ואלישע – בסדר זה. אז מדוע אליהו מושח את אלישע ראשון, ולמה הוא לא מושח כלל את חזאל ואת יהוא?

תשובות

א. אליהו היה באותו זמן עייף וחלש, ולא היה לו כוח לבצע את כל הדברים האלה בעצמו, ולכן העדיף למנות את אלישע ושאלישע יבצע את שאר המשימות בשליחותו (וכדברי חז"ל "שלוחו של אדם - כמותו").

ב. אליהו הלך צפונה, והראשון שהוא פגש בדרך היה אלישע, ולכן הוא ניצל את ההזדמנות ומשח אותו ראשון [שמעתי מעידית].

ג. למשוח את אלישע זה הכי דחוף, כי ככה גם אם אליהו ימות ח"ו – אלישע יוכל לבצע את שאר המשימות בשמו. אבל אם אליהו היה הולך למשוח את חזאל או את יהוא ומת בדרך – מי היה מושח את אלישע? [אחשורוש].

ד. אחר-כך, לפני שאליהו הספיק למשוח את יהוא ואת חזאל, אחאב חזר בתשובה (מל"א כא), ולכן ה' החליט לדחות את העונש לבית-אחאב: "בימי בנו אביא הרעה על ביתו", ולכן גם משיחת יהוא ומשיחת חזאל נדחו לתקופת אלישע.

ה. [כנרת] כשאליהו שמע את תוכחת ה' , הוא הזדעזע - הוא הבין שהדרך שלו לא טובה, היא קשה מדי לעם-ישראל. ואז הוא החליט לשנות את דרכו ולא למנות מייד את חזאל ואת יהוא, אלא קודם-כל את אלישע. הוא ידע שאלישע יהיה פחות קנאי ממנו, ולמרות שאלישע ייאלץ לבסוף למנות את חזאל ואת יהוא – הוא יעשה את זה ברחמים (כשאלישע ממנה את חזאל הוא בוכה מרוב צער על מה שיעשה לעמ"י – מל"ב ח 11).

תגובות