הלכות תפילה שלומדים מחזקיהו

קוד: ביאור:מלכים ב כ2 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

ישעיהו לח2: "וַיַּסֵּב חִזְקִיָּהוּ פָּנָיו אֶל הַקִּיר, וַיִּתְפַּלֵּל אֶל ה'" (וכן מלכים ב כ2)

כשחזקיהו מלך יהודה היה חולה, הוא התפלל אל ה', והכתוב מציין שהסב את פניו אל הקיר. מדוע?

1. הקיר של ארמון מלכי יהודה היה צמוד לקיר של בית המקדש, כמו שנאמר ב יחזקאל מג8: "בְּתִתָּם סִפָּם אֶת סִפִּי וּמְזוּזָתָם אֵצֶל מְזוּזָתִי, וְהַקִּיר בֵּינִי וּבֵינֵיהֶם". מסתבר שחזקיהו פנה אל הקיר הצמוד למקדש, בהתאם להלכות תפילה (דעת מקרא על ישעיהו לח2)

2. מעבר לכך, ייתכן שחזקיהו הזכיר בתפילתו את זכות בניית בית המקדש, והתפלל "על עסקי הקיר; אמר לפניו: רבונו של עולם! ומה שונמית שלא עשתה אלא קיר אחת קטנה - החיית את בנה, אבי אבא שחפה את ההיכל כולו בכסף ובזהב על אחת כמה וכמה!" (ר' לוי, בבלי ברכות י ב).

3. קירות נזכרו גם בקשר ללב, ירמיהו ד19: "מֵעַי מֵעַי אחולה[אוֹחִילָה], קִירוֹת לִבִּי, הֹמֶה לִּי לִבִּי, לֹא אַחֲרִישׁ; כִּי קוֹל שׁוֹפָר שמעתי[שָׁמַעַתְּ] נַפְשִׁי, תְּרוּעַת מִלְחָמָה"; כשאדם נמצא בסערת רגשות, הוא מרגיש שקירות הלב שלו רועדים; הלב, שהוא בדרך-כלל קשה כמו קיר, מתערער ומתרכך, והאדם יכול להתפלל מכל הלב (ע"פ ר' שמעון בן לקיש, בבלי ברכות י ב).

4. חכמי התלמוד למדו מכאן, "למתפלל, שלא יהא דבר חוצץ בינו לבין הקיר" (בבלי ברכות ה:, ערוך השולחן אורח חיים צ כו), כדי שיוכל להתרכז בתפילה.

5. ומלבי"ם שילב בין הפירושים וכתב: "ויסב - להתפלל בכונה שלמה... הסב פניו אל הקיר כדי שלא יטרידוהו בני הבית, ויוכל להתפלל מקירות לבו" (מלבי"ם).

מאמרים נוספים מתוצאות החיפוש ב גוגל

 • ב. וַיַּסֵּב חִזְקִיָּהוּ פָּנָיו אֶל הַקִּיר וַיִּתְפַּלֵּל אֶל יְהוָה.: 25 יוני 2009 ... ויסב חזקיהו פניו אל הקיר ויתפלל אל יהוה (ראה פסוק זה בהקשרו במהדורת הכתיב של הפרק) * * * וַיַּסֵּב חִזְקִיָּהוּ פָּנָיו אֶל הַקִּיר וַיִּתְפַּלֵּל אֶל יְהוָה. (cache)
 • Yeshiva.org.il- אפילו חרב חדה מונחת... אל ימנע עצמו מן הרחמים: ואכן חזקיהו התפלל אל ה', נאמר " ויסב חזקיהו פניו אל הקיר ויתפלל אל ה'". ואמרו חז"ל (ברכות דף י עמוד ב) "מאי קיר? אמר רבי שמעון בן לקיש: מקירות לב ו, שנאמר: ירמיהו ד' מעי מעי ... (cache)
 • דף קשר מספר 408 - יום הכיפורים: שנאמר (קהלת ה', ו') 'כי ברוב חלומות והבלים ודברים הרבה, כי אם האלקים יראי, מיד - 'ויסב חזקיהו פניו אל הקיר ויתפלל אל ד'. מאי קיר? אמר רשב"ל - מקירות ליבו שנאמר (ירמיהו ד!, י"ט) ... (cache)
 • מדרש רבה - נצבים: וכן חזקיהו הנביא בשעה שא"ל (ישעיה לח) צו לביתך כי מת אתה מיד ויסב חזקיהו פניו אל הקיר א "ל הקב"ה שמעתי את תפלתך וגו' והוספתי על ימיך חמש עשרה שנה שכן כתיב (תהלים קמה) ... (cache)
 • ישיבת עתניאל - שיחות עם שיחות הר"ן - שיחה יט: לדפוק את הראש בקיר: שמעתי בשמו שאמר שזהו בחינת " ויסב חזקיהו פניו אל הקיר" (ישעיה לח ב) שהסב והמשיך הפנים שהוא המח והדעת אל קירות הלב הינו כנזכר לעיל כי עקר הפנים היא החכמה והדעת שהוא ... (cache)
 • תהלים כ"א: כי המלך בוטח בה', ובחסד עליון בל-ימוט / יהושע רוזנברג: ויסב חזקיהו פניו אל הקיר ויתפלל אל ה' ויאמר: אנה ה' זכר-נא את אשר התהלכתי לפניך באמת ובלב שלם והטוב בעיניך עשיתי, ויבך חזקיהו בכי גדול. ויהי דבר ה' אל ישעיהו לאמר: ... (cache)
 • חזקיה: ולא עוד אלא השכינה אינה שורה עליו כלל, אז כתוב ויסב חזקיהו פניו אל הקיר, למדנו ששם מחשבותיו וכוון פניו, לקחת אשה, כדי שתשרה עליו השכינה שהיא סוד קיר, (כי השכינה מכונה קיר). (cache)
 • ילקוט שמעוני - בשבילי התנ"ך: הג' היה לוקה ומבקש מאוהבו - וכן הכתוב אומר: ויסב חזקיהו פניו אל הקיר ויתפלל. דוד אומר: למה הרצועה תלויה? הכני בה! לדוד שפטני ה'. הטוב לך כי תעשוק - א"ר יצחק: צור ילדך תשי ... (cache)
 • ללא כותרת שקופית: צו לביתך כי מת אתה מיד ויסב חזקיהו פניו אל הקיר. א”ל הקב”ה שמעתי את תפלתך וגו' והוספתי על כן כתיב רצון יראיו יעשה ואת שועתם ישמע ויושיעם “. (תהלים קמ”ה). ויקרא רבה (י') ... (cache)
 • שער ברסלב - להתקרב ולבקש: וכן חזקיהו מלך יהודה בחוליו כתיב אצלו: ויסב חזקיהו פניו אל הקיר ויתפלל וכו'. "אמר רבי חייא בר אשי אמר רב: שלש תכיפות הן (קיימים שלושה סמיכויות, מעשים הצריכים להיעשות בסמוך ... (cache)
 • פרשת ויצא תשע'ג - מרכז הרב: מיד- 'ויסב חזקיהו פניו אל הקיר', אמר לישיעהו הנביא: 'בן אמוץ, כלה נבואתך וצא! כך מקובלני מבית אבי אבא - אפילו חרב חדה מונחת על צוארו של אדם אל ימנע עצמו מן הרחמים'. 'ויסב פניו ... (cache)
 • מאמרים לתלמידי קבלה ה'תשמ"ה - הסולם: מאמר ל"א, תשמ"ה. מעוז צור ישועתי. מאמר ל"ב, תשמ"ה. אני ראשון ואני אחרון. מאמר ל"ג, תשמ "ה. ויסב חזקיהו פניו אל הקיר. מאמר ל"ד, תשמ"ה. כאשר יענו אותוו. מאמר ל"ה, תשמ"ה ...
 • לדף הפורום - מקרא אהוביה: ויסב חזקיהו פניו אל הקיר ויתפלל אל ה' ויאמר אנה ה' זכר נא את אשר התהלכתי לפניך באמת .... " ויסב חזקיהו פניו אל הקיר ויתפלל אל ד' ויאמר אל ד' אנה ד' זכר את אשר התהלכתי לפניך ... (cache)
 • זוהר דברים פרשת שופטים - הזוהר היומי: ... מאי קירות ביתו אינון קירות לבו (ישעיה לח) ויסב חזקיהו פניו אל הקיר ואוקמוה רבנן מלמד שהתפלל חזקיהו מקירות לבו, אנשי ביתו אינון רמ"ח אברים דיליה דהכי אוקמוה מארי מתניתין ... (cache)
 • פז. ואשא אתכם על כנפי נשרים, ואביא אתכם אלי | מהסתר לגילוי | הרב ברוך...: אבל כשאדם מתפלל, צריך "שלא יהיה דבר חוצץ בינו לבין הקיר", שנאמר: "ויסב חזקיהו פניו אל הקיר" - בזה שמיחד עצמו עם ה' בהשתוות הצורה. מחשבות על עצמו, של פירוד, נקראות "חיצים" ... (cache)
 • אגדת חזקיהו ומחלתו - בית המדרש הוירטואלי: מיד: (ישעיהו ל"ח) ויסב חזקיהו פניו אל הקיר ויתפלל אל ה'. מאי קיר? אמר רבי שמעון בן לקיש: מקירות לבו, שנאמר: (ירמיהו ד') מעי מעי אוחילה קירות לבי וגו'. רבי לוי אמר: על עסקי הקיר; ... (cache)
 • מיטה שולחן כיסא ומנורה | פרשת תרומה, חלק א' | זוהר לעם | קבלה לעם...: קכ) ומשום שכך הוא, נעשה נא עליית קיר קטנה, זהו סדר של תיקון השכינה, הנקראת עליית קיר, כמ"ש, ויסב חזקיהו פניו אל הקיר. קטנה, משום שהיא קטנה, כמ"ש, עיר קטנה. ונשׂים לו שם, ע"י ... (cache)
 • ביקור חולים / שלומי פרלמוטר, רננה פילזר, בית מדרש אלול / אלול: מיד - (ישעיהו לח) "ויסב חזקיהו פניו אל הקיר ויתפלל אל ה'" מאי קיר? אמר רשב"ל - מקירות לבו, שנא' (ירמיהו ד) "מעי מעי אוחילה קירות לבי" וגו'. ר' לוי אמר - על עסקי הקיר, אמר לפניו: ... (cache)
 • ביאור 'חברותא' (ה): שנאמר [ישעיהו לח ב]: "ויסב חזקיהו פניו אל הקיר ויתפלל". הרי שמצוה להתפלל לפני הקיר בלי חציצה91, ואם כן, ודאי שאין הכוונה שנזהר להתפלל לפני מיטתו החוצצת בינו לבין הקיר.92 ... (cache)
 • זוהר כרך ג (דברים) פרשת ואתחנן | פרויקט השו"ת המקוון - Responsa: ואתחנן אל יי' בעת ההיא לאמר, אדנ"י ידו"ד אתה החלות להראות את עבדך וגו', ר' יוסי פתח (ישעיה לח) ויסב חזקיהו פניו אל הקיר ויתפלל אל יי' ת"ח כמה הוא חילא תקיפא דאורייתא וכמה ... (cache)
 • מקורות לדיון "משיח לא בא" (.doc) / צחור: מיד: +ישעיהו ל"ח+ ויסב חזקיהו פניו אל הקיר ויתפלל אל ה'. מאי קיר? אמר רבי שמעון בן לקיש: מקירות לבו, שנאמר: +ירמיהו ד'+ מעי מעי אוחילה קירות לבי וגו'. רבי לוי אמר: על עסקי הקיר; ... (cache)
 • ישמח משה דבר תורה פרשת ואתחנן פרשת השבוע: רבי יוסי פתח ויסב חזקיהו פניו אל הקיר ויתפלל אל ה', בוא וראה כמה חזק כוח התורה, וכמה היא עליונה מעל הכול. שכל מי שעוסק בתורה אינו ירא מעליונים ותחתונים, ואינו ירא ממקרים רעים ... (cache)
 • פורום: בחדרי חרדים - למה הרמ"מ מויזניץ מקבל אורחים ופניו אל הקיר? – בחדרי...: ישעיהו לח:ב ויסב חזקיהו פניו אל הקיר ויתפלל אחרי ששמע את דברי ישעיהו הנביא הוא הסתובב לקיר, מזה שהסתובב משתמע שקודם כשהיה עם ישעיהו הנביא לא. (cache)
 • קטיף.נט:: גאולת מצרים והגאולה העתידה: ואף על פי שכתוב ויסב חזקיהו פניו אל הקיר ויתפלל. ליכא מידי דלא רמיז באורייתא. לפי מה שכתב הרח"ו בפ' ואתחנן אל ה' בעת ההיא לאמר. הי אלקים אתה החלות וכו'. דהודיע סוד נפלא כי ... (cache)
 • הִלְכוֹת תְּפִלַּת שְׁמֹנֶה עֶשְׂרֵה - קיצור שולחן ערוך: לא יהיה דבר חוצץ בינו לבין הקיר שנאמר ויסב חזקיהו פניו אל הקיר ויתפלל. ולא מקרי חציצה אלא דבר שגבוה יו"ד טפחים, ורחב ד' טפחים, אבל דבר קטן לא חשיב הפסק, ואפלו דבר גדול אם ... (cache)
 • ברכות י ב – ויקיטקסט - ויקיטקסט - Wikisource: 25 ספטמבר 2008 ... ו) כי ברוב חלומות והבלים ודברים הרבה כי את האלהים ירא מיד (ישעיהו לח, ב) ויסב חזקיהו פניו אל הקיר ויתפלל אל ה' מאי קיר אמר רשב"ל מקירות לבו שנא' (ירמיהו ... (cache)
 • מה תצעק אלי - דבר אל בני ישראל ויסעו: וחזקיה אשר ידע בנפשו שאפילו חרב חדה מונחת על צוארו של אדם אל ימנע עצמו מן הרחמים: "ויסב חזקיהו פניו אל הקיר ויתפלל לפני ה'". מאי קיר? אמר רבי שמעון בן לקיש מקירות לבו"[24]. (cache)
 • זרעים - ברכות דף ה עמוד ב - פשיטא, תלמוד בבלי עם הערות הגולשים: שנאמר " ויסב חזקיהו פניו אל הקיר ויתפלל"? לא תימא "לפני מטתי" אלא אימא סמוך למטתי! "ועל מטתי שתהא נתונה בין צפון לדרום"- דא"ר חמא ברבי חנינא אמר רבי יצחק: כל הנותן מטתו ... (cache)
 • ויקרא - חיפה: 23 מרץ 2012 ... " ויסב חזקיהו פניו אל הקיר" כותב הזוהר הקדוש, קיר – זו שכינה. יקר (בקמץ) – היא קדושה גבוהה מאוד. קרי – מסמל טומאה. כפי שרואים במגילה, תחילת נפילתו של המן ... (cache)
 • ברכה להצלחה במבחנים - חברים מקשיבים: כפי שעשה חזקיהו המלך בשעה שהודיע לו ישעיה הנביא שהוא הולך למות, ככתוב " ויסב חזקיהו פניו אל הקיר ויתפלל אל ה´" (ישעיה לח´). כך למשל תוכל לפנות אל ה´ בתפילה הן בשעה ... (cache)
 • ביאור:בבלי ברכות דף י – ויקיטקסט - ויקיטקסט - Wikisource: 28 פברואר 2008 ... אל ימנע עצמו מן הרחמים, שנאמר (קהלת ה ו) כי ברוב חלומות והבלים ודברים הרבה כי את האלהים ירא; מיד (ישעיהו לח ב) ויסב חזקיהו פניו אל הקיר ויתפלל אל ה'; ... (cache)
 • סימן ט"ז-הלכות תפילת שמונה־עשרה - תימני ישראל: ולא יהיה דבר חוצץ בינו לבין הקיר, שנאמר{לה} וַיַּסֵּב חזקיהו פניו אל הקיר וַיִּתפלל. ויש אומרים דלא מיקרי חציצה, אלא דבר שגבוה עשרה טפחים, ורחב ארבעה טפחים, אבל דבר קטן ... (cache)
 • מרכז למידה בנין התפילה: וכן חזקיהו הנביא, בשעה שאמר לו ישעיהו "צו לביתך כי מת אתה", מיד " ויסב חזקיהו פניו אל הקיר ויתפלל אל ד'" ומשיב לו: "שמעתי את תפילתך... הנני יוסיף על ימיך חמש עשרה שנה". (cache)
 • מבנה בית הכנסת - Angelfire: ... אומרת במסכת ברכות (ה:) "אמר רב יהודה אמר רב ואיתימא רבי יהושע בן לוי מנין למתפלל שלא יהא דבר חוצץ בינו לבין הקיר שנאמר (ישעיה לח, ב) "ויסב חזקיהו פניו אל הקיר ויתפלל". (cache)
 • ספר חמדת ימים - חלק ב - ימי השובבי''ם: וכן פירשו בזוהר פרשת ויחי דף רכ''ח בפסוק ויסב חזקיהו פניו אל הקיר שאין לעתור ולרצות על עון פשעו עד שיתו מגמת פניו לתקן עונו זה לשונו בקיצור, מכאן אוליפנא דמאן דאית ביה חובא ... (cache)
 • אגדת חזקיהו ומחלתו - חלק ב - בית המדרש הוירטואלי: מיד 'ויסב דכתיב ויסב חזקיהו פניו אל הקיר ויתפלל אל יי'. לאי זה קיר נשא עיניו? רבי יהושע בן לוי אמר לקירה של רחב נשא עיניו כי ביתה בקיר החומה ובחומה היא יושבת. אמר לפניו רבון כל ... (cache)
 • באורי אגדות ברכות: ... לוי מנין למתפלל שלא יהא דבר חוצץ בינו לבין הקיר שנאמר ויסב חזקיהו פניו אל הקיר ויתפלל לא תימא לפני מטתי אלא אימא סמוך למטתי ועל מטתי שתהא נתונה בין צפון לדרום דאמר רבי ... (cache)
 • כרך שני: מוצא דבר / זאב יעבץ: ומה יפו ומה נכונו דברי רבותינו, אשר שוו לנגד עיני עמם את המאורע הזה לפי דרכם ולפי הטעם הטוב המיוחד להם, הלא זה דברם " ויסב חזקיהו פניו אל הקיר" וגו' (ישעיה ל"ח, ב') לאיזה קיר ... (cache)
 • ספר הזוהר: פתח רבי שמעון ואמר, מאי דכתיב (ישעיה לח ב) ויסב חזקיהו פניו אל הקיר ויתפלל אל יהו"ה, תא חזי כמה הוא חילא תקיפא דאורייתא, וכמה הוא עלאה על כלא, דכל מאן דאשתדל באורייתא ...
 • more "ויסב חזקיהו פניו אל ":
 • ד ף ש ב ו ע י - אוניברסיטת בר אילן: שנאמר על חזקיהו המלך כאשר עמד בפני המות: "ויסב את פניו אל הקיר ויתפלל אל ה '". נמצא שקיימו בנפטרי אנוסים מנהגים של טהרת המת, ואין תיק שעניינו פטירת המת, שבו לא ... (cache)
 • שיעור במחשבת ישראל בספר בראשית - הרב חיים נבון - בית המדרש הוירטואלי: ויסב את פניו אל הקיר, ויתפלל אל ה ' לאמר: אנה ה' זכֹר נא את אשר התהלכתי לפניך באמת ולבב שלם והטוב בעיניך עשיתי, ויבך חזקיהו בכי גדול. ויהי ישעיהו לא יצא העיר חצר התיכֹנה, ... (cache)
 • פרשת עקב: וכן מצינו בחזקיהו המלך, שכאשר בא אליו ישעיהו הנביא ואמר לו: "כי מת אתה", נאמר עליו: "ויסב פניו אל הקיר ויתפלל אל ה '" (מלכים ב', כ'). ואמרו חז"ל: "מאי קיר? אמר רבי שמעון בן לקיש! (cache)
 • פרשת בשלח תשע'ב - מרכז הרב: מיד: ויסב חזקיהו פניו אל הקיר ויתפלל אל ה '. מאי קיר? אמר רבי שמעון בן לקיש: מקירות לבו, שנאמר: מעי מעי אוחילה קירות לבי'. מסביר הרב זצ'ל בעין אי'ה שהכוונה בביטוי 'מקירות לבו', ... (cache)
 • א': השתדלות מיותרת בהצלת חיים: אפילו לאחר נבואה ברורה של נביא כישעיהו הנביא, לפיה נגזר עליו למות, עדיין אפשר להציל את המצב. לא על ידי רופאים או תרופות, אלא: “מיד ויסב חזקיהו את פניו אל הקיר, ויתפלל אל ה '“. (cache)
 • תָּמִים תִּהְיֶה עִם יְהוָֹה אֱלֹהֶיךָ: מיד: 'ויסב חזקיה פניו אל הקיר ויתפלל אל ה '… ויבך חזקיה בכי גדול' ". ואכן עלתה תפילתו של חזקיה לבטל את רוע הגזירה כנאמר בהמשך: "ויהי דבר ה' אל ישעיה לאמור: לך ואמרת אל ... (cache)
 • מרכז ישיבות בני עקיבא - ספר מלכים - חזקיה המלך: (מלכים ב כ, א) כאן, כתוב במפורש "ויסב את פניו אל הקיר, ויתפלל אל ה '...". (מלכים ב כ, א) חזקיה לא מוכר לנו כאחד שנכנע ומקבל עליו את הדין. להפך, הוא מתפלל לה' ביודעו ש"אפילו ... (cache)
 • תפלה: ויסב את פניו אל הקיר, ויתפלל אל ה ' לאמר. אנה ה' זכר נא את אשר התהלכתי לפניך באמת ובלבב שלם והטוב בעיניך עשיתי, ויבך חזקיהו בכי גדול. (שם כא ב). בזעקך יצילוך קבוציך ואת ...
 • מטרת היסורים: אפילו לאחר נבואה ברורה של נביא כישעיהו הנביא, לפיה נגזר עליו למות, עדיין אפשר להציל את המצב. לא על ידי רופאים או תרופות, אלא: "מיד ויסב חזקיהו את פניו אל הקיר, ויתפלל אל ה '". (cache)
 • breslev.co.il - צימאון ותשוקה - פרשת השבוע ויחי: כתוב: "ויסב חזקיה פניו אל הקיר ויתפלל אל ה '" – מדוע ויסב פניו אל הקיר? ללמדנו שהתפלל תפילה היוצאת באמת מקירות הלב ישירות לבוראו ללא צורך בקריאה מספר. לפיכך האדם צריך ... (cache)
 • ברכות | זרעים | תלמוד בבלי | כתבי מקובלים נוספים | ספריית כתבי מקובלים -: ... שנאמר (קוהלת ה) כי ברוב חלומות והבלים ודברים הרבה כי את האלהים ירא מיד (ישעיהו לח) ויסב חזקיהו פניו אל הקיר ויתפלל אל ה ' מאי קיר אמר רשב"ל מקירות לבו שנא' (ירמיהו ד) מעי ... (cache)
 • חידון על נביאים ראשונים " – ונביא לבב חכמה" - מקור חיים: בן הדד מלך ארם..53. קראו צום והושיבו את. _____. בראש העם.) א(. שמואל.) ב. (. נבות.) ג. (.יותם.54. "ויסב את פניו אל הקיר ויתפלל אל ה?מי, "'. ליהוא) ב. (דוד) א(.) ג. (. חזקיה ... (cache)
 • הקדמת הזוהר - הזוהר היומי: ... פתח ר' שמעון אמר מאי דכתיב (ישעיה ל"ח) ויסב חזקיהו פניו אל הקיר ויתפלל אל ה ' ת"ח כמה הוא חילא תקיפא דאורייתא וכמה הוא עלאה על כלא דכל מאן דאשתדל באורייתא לא דחיל ... (cache)
 • ירושלמי סנהדרין י ב – ויקיטקסט: 1 נובמבר 2010 ... מיד ויסב דכתיב ויסב חזקיה פניו אל הקיר ויתפלל אל ה '. לאי זה קיר נשא עיניו רבי יהושע בן לוי אמר לקירה של רחב נשא עיניו כי ביתה בקיר החומה ובחומה היא יושבת ... (cache)
 • מחלה: ויסב את פניו אל הקיר ויתפלל אל ה ' לאמר... (מלכים ב כ א). אוילים מדרך פשעם ומעונותיהם יתענו, כל אוכל תתעב נפשם ויגיעו עד שערי מות. ויזעקו אל ה' בצר להם ממצוקותיהם יושיעם. (cache)
 • למוד: פתח רבי שמעון ואמר, מה שכתוב ויסב חזקיהו פניו אל הקיר, ויתפלל אל ה ', בא וראה כמה חזק כח התורה, וכמה היא עליונה על הכל, כי כל מי שעוסק בתורה אינו ירא מעליונים ומתחתונים, ...
 • עונג שבת בראשית נח תשע"ג - השער לעולם התורה: פניו אל הקיר ויתפלל אל ה ')ישעיהו לח, ב(..." סופו של דבר הצליח. חזקיהו בכח תשובתו לבטל את הגזרה והוסיפו לו עוד חמש עשרה. שנים על שנותיו, הוא נשא אישה והוליד בנים, אמנם כמו ... (cache)
 • מצוה מעשה: תוספתא:...כל העסוקין במצוות פיהן פותחין בתפילה לפני המקום, שנאמר ותגזר אומר ויקם לך ועל דרכיך נגה אור, ואומר ויסב חזקיהו פניו אל הקיר ויתפלל אל ה '... (מעשר שני פרק ה) ...
 • more "הקיר ויתפלל אל ה' ":

תגובות