הסוד המקצועי של הצידונים

קוד: הסוד המקצועי של הצידונים בתנ"ך

סוג: מניעים1

מאת: ?

אל: פירושים וסימנים 11

[נדמה לי ששמעתי מהרב מנשה וינר]

מל"א ה 16: " וישלח שלמה אל חירם לאמור:... ועתה צווה ויכרתו לי ארזים מן הלבנון, ועבדיי יהיו עם עבדיך, ושכר עבדיך אתן לך ככל אשר תאמר: כי אתה ידעת, כי אין בנו איש יודע לכרות עצים כצידונים".

אבל ה 22: " וישלח חירם אל שלמה לאמור: שמעתי את אשר שלחת אליי; אני אעשה את כל חפצך בעצי ארזים ובעצי ברושים. עבדיי יורידו מן הלבנון ימה, ואני אשימם דוברות בים עד המקום אשר תשלח אליי, וניפצתים שם ואתה תישא; ואתה תעשה את חפצי לתת לחם ביתי".

שלמה ביקש, שעבדיו יהיו עם עבדי חירם בזמן כריתת העצים, אבל חירם לא הסכים – הוא דרש שעבדיו יורידו את העצים לים בעצמם ושלמה רק ייקח אותם מהחוף. נראה לי, שכריתת עצים היתה אומנות מיוחדת של הצידונים (כדברי שלמה " כי אין בנו איש יודע לכרות עצים כצידונים"). שלמה רצה שעבדיו יהיו עם עבדי חירם כדי שילמדו את האומנות הזאת, אבל חירם לא רצה – הוא רצה לשמור את האומנות בסוד. היו עוד עמים ששמרו 'סודות מקצועיים' לעצמם ולא הסכימו לגלות אותם לעמים אחרים (ע' בספרי הסטוריה של סין העתיקה, למשל).

נראה לי שבהתחלה קיבל שלמה את דעתו של חירם (ה 24): " ויהי חירום נותן לשלמה עצי ארזים ועצי ברושים כל חפצו, ושלמה נתן לחירם 20000 כור חיטים מכולת לביתו, ו20 כור שמן כתית:כה ייתן שלמה לחירם שנה בשנה" חירם נתן בעצמו את העצים לשלמה.

אבל אחר-כך (ה 26): " וה’ נתן חכמה לשלמה כאשר דיבר לו; ויהי שלום בין חירם ובין שלמה, ויכרתו ברית שניהם": נראה שהברית הזאת כללה גם שינוי בנושא כריתת העצים, כמו שכתוב בהמשך (ה 27): "ויעל המלך שלמה מס מכל ישראל; ויהי המס 30000 איש. וישלחם לבנונה, 10000 בחודש חליפות--חודש יהיו בלבנון, שניים חודשים בביתו; ואדונירם על המס". חירם ושלמה הגיעו לפשרה: חירם הרשה לשלמה לשלוח את עבדיו ללבנון, אבל רק לחודש אחד בכל פעם, כדי שלא יספיקו ללמוד את אומנות כריתת העצים בשלמותה.

תגובות