יש עוד סיפורים שלא כתובים לפי הסדר

קוד: יש עוד סיפורים שלא כתובים לפי הסדר בתנ"ך

סוג: כלל_ספר

מאת: דוד גלמן

אל:

יש גם הרבה סיפורים שכתובים אח"כ, שבהם אנחנו רואים במפורש שלא כתובים לפי סדר כרונולוגי, כגון יג:יג-יד, כב-כה, ועוד. זה מוכיח לנו שמי שחיבר את ספר מלכים [ירמיהו הנביא, עפ"י מסורת חז"ל, המובא בבא בתרא טו עמוד א'], לא תמיד הקפיד על כתיבה בסדר כרונולוגי, כאשר היתה לו סיבה לשנות. כנראה היה כאן סיבה לקבץ את כל סיפורי אלישע ביחד, אולי על מנת להראות לנו את גודל כוחו כנביא.

תגובות