ו:כד-ז:כ (סוף הפרק) 'המצור על שומרון'

קוד: ו:כד-ז:כ 'המצור על שומרון' בתנ"ך

סוג: פרטים2

מאת: דוד גלמן

אל:

הסיפור פותח בקביעה שבן הדד מלך ארם צר על שומרון, וזה קרה "אחרי כן". זה כתוב אחרי סיפור 'אלישע מסנוור את ארם', אבל זה סותר את הקביעה בסוף אותו סיפור, שארם הפסיקו מאז להציק לישראל. אני מבקש להציע שמדובר בתקופה יותר מוקדמת מיואש, והוכחות לזה יגיעו בהמשך. נכון, כתוב "ויהי אחרי כן", אבל כבר ראינו שכל הפרקים האלו לא כתובים לפי סדר כרונולוגי, אז אני נשאר בסימן שאלה של "ויהי אחרי מה?". יש כאן מלחמה קשה של ארם על ישראל, עד כדי כך שארם הגיעו עד עיר הבירה ושׂמוּ עליה מצור. בשומרון כבר נגמר כל האוכל, ולא נותר להם אלא לאכול את בשר בניהם. מלך ישראל מאוד כעס על אלישע בגלל זה[י"א כי אלישע היה צריך להתפלל לה' שיציל את העיר, וי"א כי אלישע הבטיח ליהוא, דרך יונה בן אמיתי, שיהיו לישראל נצחונות גדולים (יד:כה), ופה הם מפסידים, אז המלך ראה אותו כנביא שקר. כמובן, ההסבר השני מתקבל רק אם נוכיח שמדובר פה על מלך מבית יהוא.], וביקש להרוג אותו. אלישע הבטיח ש"כעת מחר" יהיה המון אוכל, ובזה הציל את נפשו [ע"י זה שהרגיע את המלך, או ע"י זה שבהבטחה זו וקיומה יוכיח שהוא נביא אמת.]. אלישע כאן מכנה את המלך "בן המרצח" (ו:לב). יש יחס עוין וכואב בין המלך לאלישע. לא מדובר על יהורם, כי מדובר במצור על שומרון. אמנם בשנת מלוכתו האחרונה הוא נלחם נגד ארם, אבל רחוק משומרון, ברמות גלעד (מ"ב:ח:כח). בנוסף, אלישע כאן עזר למלך בסופו של דבר, וכבר אמרנו שאלישע היה אויב ליהורם עד סוף ימיו (של יהורם). לא הגיוני לומר שמדובר כאן בתקופת יהוא, כי אצלו ה' שלח את ארם רק "לקצות בישראל". מצור על עיר הבירה של ישראל זה הרבה מעבר ל"לקצות". בגלל שיש יחס עוין בין אלישע למלך, אנחנו יכולים להגיד בבטחה שלא מדובר ביואש. זה משאיר לנו רק את יהואחז. האם יהואחז מתאים לכינוי "בן המרצח"? אביו של יהואחז הוא יהוא. בפרק י:יג-יד מסופר שבזמן ההפיכה של יהוא, הוא מצא את אחי אחזיה מלך יהודה- 42 איש, והרג אותם. האנשים האלו לא כולם אחי אחזיה ממש, במובן של בני האם והאב. הם אחים במובן של חברים, קרובי משפחה, או בעלי ברית. יהוא נצטווה להשמיד את בית אחאב, וזה כולל גם את אחזיה מלך יהודה עצמו, כי הוא בן עתליה בת איזבל. יהוא לא נצטווה להרוג את 'אחיו' של אחזיהו, ולכן ההריגות האלו הן בגדר רצח. לכן הכינוי "בן המרצח" מאוד מתאים ליהואחז בן יהוא. לכאורה לא מסתדר להגיד שמדובר פה בזמן יהואחז, כי כתוב במפורש שחזאל הציק ליהואחז כל ימיו (יג:כב), ובסיפור כאן כתוב במפורש "בן הדד מלך ארם". יש 2 תירוצים לקושיא זו: 1) בתחילת פרק יג כתוב שבעקבות חטאי יהואחז, ה' נתן את ישראל ביד חזאל וביד בנו בן הדד (פס' ג). אפשר לומר שהמצור על שומרון היה בזמן של בן הדד בן חזאל. 2) יש בתנ"ך לפחות 3 מלכי ארם בשם "בן הדד": מלך ארם בזמן אסא מלך יהודה (מ"א:טו:יח), מלך ארם מתקופת אחאב (מ"א:כ:א) עד יהורם (ח:ז), ומלך ארם בתקופת יואש (יג:כב-כד). על השלישי נאמר במפורש ששם אביו היה חזאל, ולא הדד, דבר שמראה שלא מדובר בשם נורמלי. השם "בן הדד" הוא תואר למלכי ארם, כמו פרעה למלכי מצרים, וארתחששתא למלכי פרס. הסיפור מסתיים בטוב, שה' מביס את צבא ארם ושומרון ניצלת. זה הפירוט של יג:ה. ה"מושיע" הוא ה' עצמו, או אלישע. משם עד סוף ימיו של יהואחז, תקופה קצרה מאוד, ארם פסקו מלהציק לישראל.


תגובות