הכאת מים

קוד: הכאת מים בתנ"ך

סוג: הבדלים1

מאת: ?לאה פ

אל:

הסבר: אלישע אמר ויהי נא פי שנים ברוחך אלי, ולכן הניסים שאלישע עושה צריך לעשות בהם פחות פעולות והוא אינו צריך גם לגלום.

תגובות