דיון - נס מיותר?!

קוד: ביאור:מלכים ב ו17 בתנ"ך

סוג: התאמה1

מאת: אורית טורם, לאה פ ועוד

אל: נח"ת שבת חשון נ"ט

שאלות

  1. במל"ב ו (8-23) מסופר על הארמים שבאו לתפוס את אלישע בדותן, ומתוארים שם שני ניסים: בהתחלה "ויפקח ה' את עיני הנער, וירא והנה ההר מלא סוסים ורכב אש סביבות אלישע", ואח"כ "ויכם [את הארמים] בסנוורים כדבר אלישע". השאלה היא: למה היה דרוש הנס הראשון? למה לא הספיק להכות את הארמים בסנוורים?

  2. אחרי שה' היכה את הארמים בסנוורים – הם הלכו אחרי אלישע מדותן עד שומרון. איך הם יכלו ללכת אחריו אם הם היו עוורים? (סנוורים = עיוורון)? ובכלל – למה שהם ילכו אחרי מישהו שהם לא מכירים?

  3. [ שאלה 3 הועברה לדף נפרד ]

תשובות

1.

2. (ע' גם תשובות א. וה. לשאלה 1 למעלה)

סיכום [אורית ולאה]

  1. בהתחלה הארמים צרו על כל העיר ("וישלח שמה סוסים ורכב וחיל כבד, ויבואו לילה ויקיפו על העיר"). ה' שלח סוסים ורכב-אש כדי להגן על העיר. אבל אז (מל"ב ו 18) "וירדו אליו" – הארמים הפסיקו לצור על העיר ונכנסו לתוכה כדי לתפוס את אלישע, ולכן כבר לא היה צורך בסוסים וברכב-האש, וה' היכה את הארמים בסנוורים כדי שלא יוכלו לתפוס את אלישע.

  2. ייתכן שהעיוורון של אנשי-ארם היה עיוורון רוחני. הם ראו הכל אבל לא הבינו מה הם רואים. הם ראו את אלישע אבל לא הבינו שהוא האיש שהם מחפשים, אלא חשבו שהוא "מורה דרך" שבא להראות להם את הדרך הנכונה.  אפשר לפרש כך גם לגבי אנשי סדום: כתוב "וילאו למצוא הפתח" – כלומר הם לא הצליחו לזהות את הפתח, למרות שהם ראו אותו.

תגובות