נישואי רחב ויהושע - פשט ורמז

קוד: נישואי רחב ויהושע - פשט ורמז בתנ"ך

סוג: פירוש

מאת: איתן מוריה

אל: שיעור נח"ת ירושלים סב-סג

[שיעור של איתן מוריה; סיכם: שי שמבה, מחוז ירושלים]

פשט - הפירוש הפשוט של המקרא שכולם מסכימים עליו

דרש - פרוש סוביקטיבי של הפסוק שנשען על רמזים מהתנ"ך (ובזה יש מדרשים שונים על אותו פסוק)

מטרת השיעור: להוכיח שהרמז (מהפרד"ס) הוא חלק שנמצא בתוך הפשט ועליו נבנים המדרשים (כמו שני מקורות שמדברים על אותו ענין או אותם אנשים ולומדים מאחד על השני).

אנחנו מוצאים דמיון בין יתרו (שלא הניח ע"ז) לבין רחב (שכל שר ונגיד בא עליה) . וכן אנו מוצאים דמיון בין משה ליהושע (פני משה כפני חמה ופני יהושע כלבנה). המדרש אומר שרחב התחתנה עם יהושע ובת יתרו התחתנה עם משה (לפי הפסוקים). כך שלומדים על רחב (שבא עליה כל שר ונגיד) מיתרו שעבד כל מיני ע"ז שבעולם. בגלל הדמיון בין דבריהם ועל חתונתם של יהושע ורחב מזה שמשה לקח את בת יתרו (זבחים קט"ז עמוד ב', בבא בתרא ע"ה עמוד א').

בסיפור הפיכת סדום כתוב: "ויבואו שני המלאכים סדומה בערב … טרם ישכבו … והדלת סגר אחריו … ההרה המלט". מושגים אלו מופיעים באופן דומה בסיפור רחב שאצלה מכונים המרגלים מלאכים, ובסיפור עצמו כתוב: "טרם ישכבון … והשער סגר … ויבואו ההרה" ומעט לפני מבקש המלך: "הוציאי את האנשים הבאים אליך אשר באו לביתך". נראה שתוכנית הריגול השתבשה (אא"כ המטרה היתה לדעת את דעת העם) ובכל זאת הם מצילים את רחב ממות. לפי מגילה דף י"ד עמוד ב', רחב התחתנה עם יהושע ויצאו ממנה 8 נביאים והם כהנים. נשאלת השאלה איך בכלל יכלו המרגלים להבטיח לרחב להציל אותה (הרי הם לא המנהיגים) ? אנחנו רואים שרחב אומרת "וכי נמוגו כל יושבי הארץ מפניכם", ביטוי שהוזכר בשירת הים, "נמוגו כל יושבי כנען", ובאותם מילים משתמשים המרגלים כשהם אומרים ליהושע "וגם נמוגו … ". אז אפשר לומר שהיא הבינה שמשהו קורה; בנוסף מוזכר "ותקח את שני האנשים ותצפנו", אותה מילה מוזכרת אצל משה שיוכבד הצפינה אותו בתיבה אז המושג ותצפנו בא לומר שהצרה תבוא מתוך העם (משה גדל אצל פרעה, רחב בגדה בעמה), ואנו רואים אותו דבר אצל רות. בנ"י עלו מהירדן בעשור לחודש וחומת יריחו נפלה בשביעי של פסח שבו קוראים את מגילת רות(??? ).

תגובות