יהושע - תקציר לפי פרקים

קוד: יהושע - תקציר לפי פרקים בתנ"ך

סוג: טבלה

מאת: איתן פינקלשטיין (?)

אל:

בדף זה - תקציר של ספר יהושע, כל פרק בשורה אחת.

ניתן לקרוא סיכומים מורחבים יותר על פרקים נבחרים בספר יהושע בספר "שיעורים בספר יהושע" מאת ברוריה בן-דוד (וייס).

א- "חזק ואמץ", הודעה על יציאה בעוד 3 ימים, 2.5 השבטים.

ב- מרגלי יריחו.

ג- מעבר הירדן.

ד- הקמת המצבות בירדן ובגלגל.

ה- מילה, פסח, הפסקת המן, המלאך.

ו- כיבוש יריחו.

ז- ניסיון כושל לכיבוש העי, עכן.

ח- מארב וכיבוש העי, הר גריזים ועיבל.

ט- הגבעונים.

י- 5 מלכי הדרום (בגבעון, אבנים, שמש, מערה), מסע כיבוש והשמדה.

יא- מלכי הצפון (הסוסים), כיבוש חצור וסיכום הכיבוש.

יב- סיכום כיבושי משה, ול"א המלכים שהכה יהושע.

יג- ציווי ה' לחלוקה, גבולות 2.5 השבטים.

יד- פתיחה לחלוקה, בקשת כלב לקבלת חברון.

טו- נחלת יהודה וסיפור עכסה וגולות.

טז- נחלת בני יוסף: נחלת אפרים.

יז- נחלת מנשה, בקשת בני יוסף לבקשה נוספת.

יח- כתיבת הארץ וחלוקתה במשכן שלה ל7- השבטים. נחלת בנימין.

יט- נחלות: שמעון, זבולון, יששכר, אשר, נפתלי, דן, יהושע.

כ- ערי מקלט.

כא- ערי הלווים.

כב- שלוח 2.5 השבטים, פרשית המזבח.

כג- אסיפת ראשי העם ונאום השכר והעונש.

כד- אסיפת כל העם בשכם, נאום היסטורי, כריתת ברית, קבורת יהושע יוסף ואלעזר.

תגובות