תפזורת - מקומות בספר שמואל ב

קוד: תפזורת - מקומות בספר שמואל ב בתנ"ך

סוג: משחק

מאת: ברוריה בן-דוד (וייס)

אל:

בספר שמואל נזכרים יותר ממאה שישים שמות מקומות , וכמחצית מהם שמות חדשים שלא הוזכרו בתורה ולא בספר יהושע ושופטים , שמות אלה הם עדות להתרחבות היישוב שהגיעה לשיאה בימי דוד .

בתפזורת שלפניכם שמות מקומות המוזכרים בספר שמואל ב '. מצאו את השמות, הקיפו אותם בעיגול, וכתבו את האירועים שהתרחשו במקומות אלה. / ברוריה בן - דוד ( וייס )

שמות המקומות : חברון , מחנים , גבעון , מצדת ציון , צר , עמק רפאים , עמון , גשור , תקוע , מעלה הזיתים , בחורים , יער אפרים , גלגל , ירדן , אבל .


תגובות