שיעורים בספר מלכים א

קוד: שיעורים בספר מלכים א בתנ"ך

סוג: אוסף

מאת: ברוריה בן-דוד (וייס)

אל: www.mycreation.co.il