יהושע ט בחרוזים

קוד: יהושע ט בחרוזים בתנ"ך

סוג: שיר

מאת: ברוריה בן-דוד (וייס)

אל: mycreation.co.il

אל יהושע במחנה הגלגל,
באו שליחי גבעון בלבושם הדל,
בערמה ומתק שפתיים לו אמרו:
פלאות הבורא עמכם אוזנינו שמעו,
כרתו לנו ברית אחים!
ואנו לכם נהיה עבדים.
חיש מהר נתגלתה תרמית בני העוולה,
אמנם בריתם עם יהושע לא בוטלה,
לשואבי מים וחוטבי עצים יהיו מעתה.

תגובות