יהושע טו בחרוזים

קוד: יהושע טו בחרוזים בתנ"ך

סוג: שיר

מאת: ברוריה בן-דוד (וייס)

אל: mycreation.co.il

כך נפלה חברון לנחלה,
לכלב משבט יהודה.
אמר כלב ליהושע:
כביום תפילתי על קברי אבות,
כוחי במותני את חברון ללכוד,
ויורש כלב את הענקים,
כי לא היה בעצת המרגלים.
כובש קריית ספר עתניאל בן קנז
זכה בעכסה לאישה כפרס.
היא בדביר לא הסתפקה,
גולות המים ביקשה,
להרוות אדמת נחלתה.

תגובות