מלכות בית שאול ובית דוד - הקדמה

קוד: מלכות בית שאול ובית דוד - הקדמה בתנ"ך

סוג: מאמר

מאת: הרב אליהו מאלי

אל:

א. הקדמה

בשורות הבאות ננסה לעמוד על המאפינים של מלכות שאול לעומת מאפיני מלכות דוד, נבחון את את היעדים שהנחו כל מלכות ואת דרכי הפעולה להשגת יעדים אלו. ננסה אף להשקיף על מהלכי שאול ודוד באספקלריא של "נבואה שהוצרכה לדורות נכתבה".

חלק מהבעיות והלבטים של מלכות שאול נובע מהראשוניות שבה. מלכות שלא היתה לה הדרכה של בית אבא, והוצרכה לסלול לה דרך חדשה. דרך שלא צעדו בה קודם לכן. נבחון את ההצלחות ואף את הטעויות, ניוכח שלעתים היו בלתי נמנעות.

ננסה לגעת אף ביחסם של הקב"ה ושמואל לשתי מלכויות אלו. יחס שכנראה לא תמיד היה שוה. בחינה זו מחיבת אותנו לסקור אף את תקופת ההתנחלות ואת תקופת השופטים, שבהן נעוצים השרשים של מלכות ישראל.

תגובות