מה רבו מעשיך ה' - הר גריזים והר עיבל

קוד: מה רבו מעשיך ה' - הר גריזים והר עיבל בתנ"ך

סוג: פרטים2

מאת: ד"ר מנחם צוקר

אל:

לקראת כיבוש הארץ הועמדו ששה שבטי ישראל על הר גריזים וששה על הר עיבל, כל זאת בכדי להיות נוכחים ולשמוע את הקללות והברכות. אולם אופן חלוקת השבטים הפליאה את כל הפרשנים. הללו, לא נחלקו לפי האמהות, לא לפי סדר לידתם, לא לפי סדר מסעם ולא לפי סדר חנייתם.


חלוקת השבטים הייתה כדלהלן:

הר גריזים

הר עיבל

שמעון

ראובן

לוי

גד

יהודה

אשר

יששכר

זבולון

יוסף

דן

בנימין

נפתלי

הפרשנים לא מצאו הסדר לחלוקת השבטים כפי שקבעה התורה, הנראית לכאורה מקרית וללא סיבה, אולם ידוע לנו שאין מקריות בתורה. אם כן מה ההסבר כאן?

בכתב העת TRADITION VOL 27 (כתב העת של הרבנים האורתודוקסים בארה"ב) מובא בשם הרבנים ברוידה ווינר ההסבר הבא:


ידוע מהבחינה המתמטית שאת 12 השבטים ניתן לחלק לשתי קבוצות של 6 כל אחת לפי הנוסחה הבאה:


426 = (÷((12-6)!×6! (0.5×12!)

כלומר, יש 426 אפשרויות לסדר את השבטים בשתי שישיות. הרבנים ברוידה ווינר הראו שרק הסדר המוצע בפרשת כי תבוא הוא הנכון ביותר ללא שום אפליות. והחלוקה היא לפי סה"כ האוכלוסיה בשני ההרים:


הר גריזים


הר עיבל


שמעון

22,000

ראובן

43,730

לוי

14,150

גד

40,500

יהודה

76,500

אשר

53,400

יששכר

64,300

זבולון

60,500

יוסף

85,200

דן

64,400

בנימין

45,600

נפתלי

45,400

סה"כ

307,950

סה"כ

307,930

מתקבל שבסדר זה של שבטים הפער בין האוכלוסיה על הר גריזים והר עיבל הוא זניח. יתר על כן בכל סדר אחר הפער בין האוכלוסיות גדל לאין ערוך.

יש לשים לב, שלשבט לוי ייחסנו רק 14,150 איש ולא 23,000 כנאמר במנין השבטים (במדבר, כ"ו, ס"ב).

הסיבה היא: מאחר וחלק משבט לוי לא עלו להר (אלו שעבדו במשכן).

במניין הראשון של השבטים (במדבר ד', ה') מנה שבט לוי 22,300 נפש, מהם עבדו במשכן 8,580 איש שהם 38.4% מאוכלוסיית לוי. סביר להניח שאותו אחוז עבד במשכן גם כאשר האוכלוסיה גדלה, לכן אם נחשב 38.4% והפעם מ- 23,000 נקבל 8,850 איש שנשרו למטה ולא עלו להר, אם כן לפי חישוב זה מספר העולים להר משבט לוי הוא:

23,000-8,850 = 14,150 שעלו על ההר יחד עם יתר השבטים.

הרבנים ברוידה ווינר העירו הערה מענינת נוספת. לפי המהרש"א (סוטה ל"ז.), בני קהת עמדו למטה עם הארון. לפי דברי ר' יאשיה "כל הראוי לשרת עמדו למטה עם הארון", מספרם היה 8,600 (במדבר ג, כ"ח) והם היוו 38.56% משבט לוי. לפי רעיון זה ההתאמה בחלוקה עוד יותר מדהימה, לפי זה עלו להר משבט לוי 14,131 ואז ההפרש בין שתי הקבוצות הוא אדם אחד בלבד.

לא ניתן להגיע לשוויון זה בכל קומבינציה אחרת של סידור השבטים, רק בסידור זה שקבעה התורה מתקבל השוויון. אכן


מדהים!מסתבר שאין מיקריות בתורה.


תגובות