כיסויי הכלים

קוד: כיסויי הכלים בתנ"ך

סוג: פרטים2

מאת: אראל

אל: פירושים וסימנים 4

בבמדבר ד 5 - 14 מתוארים הכיסויים שבהם כיסו את כלי-המשכן השונים. לכל כלי היו כיסויים בצבעים אחרים. במקום לצטט את הפסוקים החלטתי לצייר לכם אותם, במבט מבפנים החוצה:

כיסויי הכלים במשכן

(גרסת "וורד" של הציורים ניתן למצוא כאן)

אפשר לחלק את הכלים לשלוש קבוצות, לפי המיקום של בגד-התכלת בכיסוי:

  1. על ארון-העדות יש כיסוי-כליל-תכלת מבחוץ (מעל כיסוי-עור-התחש).
  2. על שולחן-הפנים, מנורת-המאור, מזבח-הזהב וכלי-השרת יש כיסוי-תכלת מבפנים (מתחת לכיסוי-עור-התחש)
  3. ועל המזבח החיצוני אין בכלל כיסוי תכלת.

נראה שהמיקום של כיסוי-התכלת על הכלים נקבע לפי המיקום שבו הם נמצאים בקודש:

  1. ארון העדות הוא הפנימי ביותר – הוא נמצא בקודש-הקודשים.
  2. שולחן-הפנים, מנורת-המאור, מזבח-הזהב וכלי-השרת נמצאים בקודש – בחלק החיצוני של אוהל-מועד.
  3. והמזבח החיצוני נמצא מחוץ לאוהל-מועד -- בחצר המשכן.

אבל עדיין לא הבנתי למה דווקא על השולחן יש כיסוי נוסף – מתולעת שני.

תגובות