במה האשימו דתן ואבירם את משה

קוד: ביאור:במדבר טז13 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

בפרשת קורח מתוארות שלוש קבוצות שחלקו על משה ואהרן; אחת מהן היא קבוצה של בני ראובן, בהנהגתם של דתן ואבירם.

דתן ואבירם האשימו את משה באשמה חמורה: לטענתם, ההנהגה של משה רבנו נגועה באינטרסים אישיים: הוא הרחיק אותם מארץ כנען אל המדבר, לא בגלל שה' ציווה עליו לעשות כך (בעקבות חטא המרגלים - במדבר יג-יד), אלא בגלל שהוא עצמו מרוויח מכך, כי במדבר קל לו יותר להשתרר ולמשול בעם. ואלה דבריהם:

במדבר טז13-14:
"המעט כי העליתנו מארץ זבת חלב ודבש להמיתנו במדבר,
כי תשתרר עלינו גם השתרר?!
אף לא אל ארץ זבת חלב ודבש הביאתנו ותתן לנו נחלת שדה וכרם!
העיני האנשים ההם תנקר?!
לא נעלה
!"

נסביר:

כדי לדעת מה היה בהמשך, ראו פרשת קורח - היום הראשון.

תגובות