הבדלו מתוך העדה הזאת, ואכלה אותם כרגע

קוד: ביאור:במדבר טז21 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

ביום השני לפרשת קורח:

במדבר טז20-24: "וַיְדַבֵּר ה' אֶל מֹשֶׁה וְאֶל אַהֲרֹן לֵאמֹר:
הִבָּדְלוּ מִתּוֹךְ הָעֵדָה הַזֹּאת, וַאַכַלֶּה אֹתָם כְּרָגַע!
וַיִּפְּלוּ עַל פְּנֵיהֶם וַיֹּאמְרוּ:
"אֶל, אֶלהי הָרוּחֹת לְכָל בָּשָׂר! הָאִישׁ אֶחָד יֶחֱטָא, וְעַל כָּל הָעֵדָה תִּקְצֹף?"
וַיְדַבֵּר ה' אֶל מֹשֶׁה לֵאמֹר:
"דַּבֵּר אֶל הָעֵדָה לֵאמֹר הֵעָלוּ מִסָּבִיב לְמִשְׁכַּן קֹרַח דָּתָן וַאֲבִירָם!"
"

מדוע רצה ה' להשמיד את כל העדה?

המפרשים נחלקו לשתי גישות:

1. יש שפירשו, שבני ישראל לא חטאו, וה' לא התכוון להשמיד אותם, אלא שמשה לא הבין את כוונת ה':

אולם, קשה לפרש שמשה לא הבין את ה', או שה' דיבר בצורה שמשה לא יכל להבין, וכדברי רמב"ן: "אלו דבריו, ואינם נכונים, כי:

2. יש שפירשו, שבני ישראל כן חטאו, וה' רצה להשמיד אותם, אבל משה ואהרן ביקשו רחמים עליהם: "כי מתחלה היה לב העם אחרי משה ואהרן, וכאשר לקחו קרח ועדתו איש מחתתו וישימו עליהם קטרת ועמדו פתח אהל מועד עם משה ואהרן, אז קרא קרח לכל העדה, ואמר להם כי בכבוד כולם הוא מקנא, וייטב הדבר בעיניהם, ונקהלו כלם לראות אולי יישר בעיני האלהים ותשוב העבודה לבכוריהם, וזה טעם ויקהל עליהם קרח את כל העדה (פסוק 19). והנה, נתחייבו כליה, שהיו מהרהרים אחרי רבם, והם כמהרהרים אחרי השכינה, ומוותרים על נבואת נביא בלבם, וחייבין מיתה בידי שמים. ומשה ואהרן למדו עליהם זכות, שלא חטא במעשה אלא קרח, והוא הגורם והוא המפתה אותם, וראוי הוא שימות לבדו, לפרסם ולהודיע ענשו לרבים; וזו דרך מבקשי רחמים, שיקלו החטא מעל העם ונותנין אותו על היחיד הגורם, מפני שהוא חייב על כל פנים" (רמב"ן).

3. וייתכן, שהחטא של בני ישראל הוא חטא כפיות הטובה. משה ואהרן שירתו אותם בנאמנות עוד כשהיו במצרים. הם סיכנו את חייהם כשעמדו מול פרעה. הם הוציאו אותם ממצרים והעבירו אותם את ים סוף. ופתאום בא קורח, פוליטיקאי ממולח שלא עשה שום דבר למען עם ישראל, וכל מה שהוא יודע זה רק לנאום. ובני ישראל מוכנים לנטוש את משה ואהרן, מאמינים לקורח והולכים אחריו! ה' מאד התאכזב מהמידה הרעה הזאת של בני ישראל, ורצה להשמיד אותם.

אבל כשמשה ואהרן אמרו "האיש אחד יחטא, ועל כל העדה תקצוף?" הם הראו שהם בכלל לא כועסים על כפיות הטובה עם ישראל, הם מאשימים רק את קורח. ומכיוון שמשה ואהרן לא כעסו, גם ה' החליט לסלוח לבני ישראל.


תגובות