במדבר כ לילדים

קוד: במדבר כ לילדים בתנ"ך

סוג: סיפור

מאת: אראל

אל:

דמויות להצגה: משה, אהרן, העם.

פעם אחת, לפני הרבה שנים, בני ישראל הלכו במדבר.

והלכו לפניהם שלושה מנהיגים: משה, אהרן ומרים.

והמנהיגים היו צדיקים והתפללו בעד עם ישראל, ובזכותם ה' נתן לעם ישראל שלוש מתנות:

ואחרי 39 שנים שבני ישראל הלכו במדבר, בחודש הראשון של השנה ה-40, הם הגיעו לעיר שנקראת קָדֵש. ושם נפטרה מרים. ומייד אחרי שהיא נפטרה - נפסקו המים.

ובני ישראל היו צמאים, והם נאספו סביב משה ואהרן, רבו איתם וצעקו עליהם:

בני ישראל צעקו כל כך חזק, שמשה ואהרן פחדו שהם יכו אותם. אז הם ברחו אל אוהל מועד, נפלו על הפנים והתפללו לה'.

וה' אמר למשה:

ומשה לקח את המטה, והלך עם אהרן לאסוף את העם אל הסלע.

אבל כשראה משה את בני ישראל, הוא נזכר שרק לפני כמה דקות הם נאספו סביבו ורבו איתו, וכעס עליהם. ולכן משה לא דיבר אל הסלע אלא אל בני ישראל. והוא אמר להם:

ומשה הרים את ידו והיכה את הסלע במטהו פעמיים, ויצאו ממנו מים רבים, וכל בני ישראל שתו.

אבל אז בני ישראל התחילו לדבר דברים רעים על משה. והם אמרו:

וה' שמע את הדברים של בני ישראל, ואמר למשה ולאהרן:

דמויות להצגה: משה, מלך אדום, העם.

אחר-כך, בני ישראל רצו להמשיך ללכת לכיוון ארץ ישראל. ובארץ אדום גרו הצאצאים של עשו, אח של יעקב. ובני ישראל חשבו שהם יהיו נחמדים ויתנו להם לעבור. אז משה שלח שליחים למלך אדום ואמר לו:

אבל מלך אדום לא הסכים, הוא כעס ואמר להם:

בני ישראל ביקשו שוב:

אבל מלך אדום לא הסכים, ואמר

וכל האדומים יצאו לקראתם עם כלי נשק, כדי לחסום להם את הדרך.

ובני ישראל לא נלחמו בבני אדום, כי ה' לא הרשה להם לקחת את ארץ אדום. אז בני ישראל עשו סיבוב והלכו לכיוון אחר.

דמויות להצגה: משה, אלעזר, אהרן, העם.

והם הלכו והלכו, עד שהגיעו למקום שנקרא הור ההר - הר גדול שעליו היה הר קטן יותר. והתאריך היה א' באב (למי יש יומולדת בא' באב?).

ושם ה' אמר למשה ואהרן:

וכך עשה משה: הוא עלה עם אהרן ואלעזר להור ההר, וכל עם ישראל חיכו למטה והסתכלו.

והוא הפשיט את אהרן מבגדי הכהונה שלו, והלביש בהם את אלעזר.

ואז מת אהרן, ונשאר בראש ההר.

ומשה ואלעזר ירדו מן ההר.

וכשעם ישראל ראו שאהרן מת, הם בכו והתאבלו עליו שלושים יום - חודש שלם!

כולם התאבלו - גם הגברים וגם הנשים.

כולם אהבו את אהרן - כי אהרן היה עושה שלום בין אדם לחברו ובין איש לאשתו.

גם אתם אוהבים לעשות שלום בין החברים שלכם?

המשך בפרק כא


תגובות