>> >

: : 27 "

: 1

:

:

27: " ' , '"

? ' '? ?

1. " " , , . , 7: "יּשּׂ שׁוֹ יּ... אָ לּ וּ יִשׂ", . - -. ( 28-29) - .    , , 6: "תּ נּ אָ לּ זּ כּ וּ וּ מּנּ, וּ וּ כּ בּוֹ שׁנּוּ אָ; כּ תּ שׁ תּ שׁ תּ וּאָ" - , '' (")

- , , ? - " ".

2. - - . 300 - , 13: "יּ בּ מּוֹ יִתּ 'כּ יִשׂ אַ בּוֹוֹ מּיִ אַוֹ יּבּ יּדּ'"...  15: "יּ וֹ כּ אָ יִתּ יִשׂ וֹאָ בּ מּוֹ" ().    , 9: "יּ ' תּ וֹאָ אַ תּגּ בּ כּ תּ אַוֹ שּׁ, כּ וֹ תּ שּׁ",  19: "תּ וּ בּ מּוֹ אַ תּ אַ תּגּ בּ כּ תּ בּ מּוֹ שּׁ, כּ וֹ תּ שּׁ".  , - , .  , "" - , " . , " - ,   (").

3. , , . , : , ; :  " , : Ħ :" (-).   : , " - , .