במדבר כד לילדים

קוד: במדבר כד לילדים בתנ"ך

סוג: סיפור

מאת: אראל

אל:

(המשך מפרק כג)

בלעם לעצמו: אני רואה שה' רוצה לברך את ישראל. לא משנה מה אני עושה, ה' לא נותן לי לקלל אותם. הניחושים והקסמים שלי לא משפיעים עליהם. אין לי כוח לעשות עוד קסמים, אני מוותר. אני רוצה להיות בקשר אמיתי עם ה', לשמוע את דברי ה', ולא לשמוע בקול בלק!
[בלעם מתרחק מבלק ומסתכל לכיוון מחנה ישראל]
בלעם לעצמו: אני רואה שהם אנשים שקטים ורגועים, כל שבט שוכן במחנה שלו, אף אחד לא מנסה לקחת את השטח של מישהו אחר. אפילו האוהלים שלהם מסודרים כך שאף אחד לא יוכל להסתכל לאוהל של מישהו אחר. אני לא מבין את בלק, למה הוא כל כך פחד מהם? הם בכלל לא מסוכנים כמו שהוא אמר!

בלעם: נאום בלעם בן בעור, האיש שעיניו היו סתומות ועצומות,
          האיש שהחליט עכשיו לשמוע את דברי ה', ולראות את מראה ה',
          נפל מרוב הפתעה, עיניו נפקחו, וגילה סוף סוף את האמת:
          כמה טובים ויפים אוהליהם של בני יעקב ובתיהם של בני ישראל!
          כמו נחלים זורמים ומתפתלים, כמו גנים ליד נהרות,
          כמו בשמים בגן עדן, כמו עצי ארז על מים.
          יהיו להם הרבה מים, יצמחו ויתרבו כמו עצים שתולים על מים,
          המלך שלהם יצליח להתגבר על אגג מלך עמלק, ויזכה לכבוד וגדולה.
          ה' הוא שהוציא אותם ממצרים, והוא שהביא אותם לכאן במהירות כאילו שהם עפים על גבי צבי,
          וה' ייתן להם לאכול את האויבים שלהם ולהשמיד אותם.
          הם ינוחו בשלוה כמו אריה, ואף אחד לא יוכל להזיז אותם ממקומם.
          מי שמברך אותם - יהיה ברוך, ומי שמקלל אותם - יהיה ארור.
         
בלק (סופק כפיים בכעס) לבלעם: קראתי לך לקלל את האויבים שלי, ואתה בירכת אותם שלוש פעמים! ועכשיו עוף מכאן ותחזור מהר למקום שלך! אמרתי שאני אכבד אותך, אבל ה' - שאתה כל הזמן מדבר עליו - מנע ממך לקבל כבוד!
בלעם לבלק: מה אתה כועס? כבר אמרתי לך וגם לשליחים ששלחת אליי: "אם יתן לי בלק מלוא ביתו כסף וזהב, לא אוכל לעבור את פי ה' לעשות טובה או רעה מליבי, אשר ידבר ה' - אותו אדבר!".
ועכשיו אני הולך הביתה, אבל יש לי עוד עצה אחת לתת לך לפני שאני הולך - כדאי שתדע מה יעשה עם ישראל לעם שלך בעתיד.

בלעם: נאום בלעם בן בעור, האיש שעיניו היו סתומות,
          השומע את דברי ה', ויודע את דעת ה', ורואה את מראה ה', נופל ומשתחוה לה' ועיניו נפתחות.
          אני רואה חזון שלא יקרה עכשיו ולא בזמן הקרוב:
          בעם ישראל יקום מלך שיהיה כמו כוכב בשמים.
          הוא יכבוש את כל ארץ מואב, ויהרוס את יסודותיה.
          הוא יירש גם את ארץ אדום ואת בני שעיר.
          ובני ישראל יתגברו על אויביהם ויגדילו את כוחם.
          והמלך מבני יעקב ישלוט בכל האיזור ויאביד את כל הערים שיתנגדו לו.
בלעם: והעמלקים, העם הראשון שנלחם בישראל כשיצאו ממצרים, יאבדו.
          והקינים, בני יתרו שעזר לעם ישראל, יהיו יציבים ויתקיימו בארצם זמן רב.
          וגם אם יצאו לגלות באשור, הם יחזרו לארצם יחד עם שאר שבטי ישראל.
בלעם: אוי, מי יחיה אחרי האסונות הגדולים שה' ישים בעולם בימי אשור!
          אחר-כך יבואו ציים של אוניות מהאי כרתים, יענו את האשורים ואת העברים, וגם הם יאבדו.

[בלעם מסיים את הנאום, כולם שותקים. בלעם קם והולך וחוזר לארם, ובלק חוזר לביתו].
         
         

תגובות