ליצר - משפחת היצרי, לשילם - משפחת השילמי

קוד: ביאור:במדבר כו49 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

ברשימת משפחות נפתלי מופיעות שתי משפחות עם שמות מיוחדים:
במדבר כו49: "לְיֵצֶר - מִשְׁפַּחַת הַיִּצְרִי, לְשִׁלֵּם - מִשְׁפַּחַת הַשִּׁלֵּמִי"

רמז

אמר ה'חפץ חיים': בדרך שאדם רוצה ללכת – בה מוליכין אותו. אם רוצה אדם ללכת אחר יצרו - ימצא משפחה שלמה של הולכים אחר היצר, "משפחת היצרי ". ואם רוצה ללכת בדרך השלמות - ימצא רבים ההולכים עמו ומסייעים לו, "משפחת השילמי " ("חיוכה של תורה").

תגובות