העולות בחגים

קוד: העולות בחגים בתנ"ך

סוג: פרטים2

מאת: ע"פ הרב וינר

אל: פירושים וסימנים 4

בבמדבר כ"ח מפורטים הקרבנות (המוספים) שצריך להביא לכל אחד מהחגים. בטבלה שלמטה סיכמתי את מספרי קרבנות-העולה מכל סוג (חוץ מזה צריך להביא גם שעיר עזים אחד לחטאת ואת זה לא כתבתי):

כבשים לעולה

אילים לעולה

פרים לעולה

החג

7

1

2

חג המצות

7

1

2

חג השבועות

7

1

1

יום תרועה (ראש השנה)

7

1

1

יום הכיפורים

14

2

13 עד 7
(ביום הראשון – 13 פרים, ביום השני – 12 פרים, וכו'... וביום השביעי 7 פרים)

חג הסוכות

7

1

1

שמיני עצרת

קרבן אחד יוצא-דופן במיוחד – הקרבן של חג הסוכות. הוא בערך כפול מהקרבנות של כל שאר החגים. האם יש כאן הגיון?

נראה לי (ע"פ הרב מנשה וינר)שאפשר לחלק את החגים האלה לשתי קבוצות:

  1. 'שלושת הרגלים' (חג המצות, חג השבועות וחג הסוכות) -- חגים שנקבעו לזכר יציאת מצרים ולזכר הארועים שקרו לעם-ישראל לאחר מכן (הישיבה בסוכות ומתן תורה).

  2. 'חגי תשרי' (ראש-השנה, יום-הכיפורים, סוכות, שמיני-עצרת) – חגים שנקבעו בעקבות חטא-העגל, ונועדו לכפר על עם ישראל  (כנראה שהחגים האלו נקבעו לאחר שמשה רבנו ירד מהר-סיני בפעם השניה, עם הלוחות השניים - לפי חשבון התאריכים יוצא שזה היה ביום הכיפורים)
בחגים שבקבוצה א' מקריבים 2 פרים, איל אחד ו7 כבשים, ובחגים שבקבוצה ב' מקריבים פר אחד, איל אחד ו7 כבשים.

חג הסוכות שייך לשתי הקבוצות, ולכן היינו אמורים להקריב בו את הקרבנות של שתיהן: 3 פרים, 2 אילים ו14 כבשים.

ואכן, מספרי האילים והכבשים מתאימים בדיוק, אבל מספרי הפרים לא מתאימים – במקום להקריב 3 פרים ביום מקריבים בין 13 ל7 פרים. לנקודה הזאת עדיין לא מצאתי הסבר. (אפשר לחשב את סכום מספרי הפרים בכל ימי החג: הסכום הכללי הוא 70, ואם מחשבים רק את התוספת על הכמות שהיתה אמורה להיות – 3 ביום – מקבלים 49. אבל זה עדיין לא מסביר שום דבר).


מנחות ונסכים

בנוסף לקרבנות הבהמה, נאמר שיש להקריב גם מנחות ונסכים.

ולכל בהמה ישנה גם מנחה של סולת בלולה בשמן בהתאם למספר הבהמות, לפי הנוסחה בבמדבר פרק טו:

  • 1 כפול מספר הכבשים
  • ועוד 2 כפול מספר האילים
  • ועוד 3כפול מספר הפרים
למשל, אם יש 7 כבשים, איל אחד ו-2 פרים, אז בסך הכל צריך להביא 15 עשרונים סולת בלולה בשמן למנחה.

בנוסף לכך יש נסך של יין בהתאם למספר הבהמות, כמו שמוסבר בפרק טו:
  • רבע כפול מספר הכבשים
  • ועוד שליש כפול מספר האילים
  • ועוד חצי כפול מספר הפרים
למשל, אם יש 7 כבשים, איל אחד ו-2 פרים, אז בסך הכל צריך להביא 37/12 הין יין לנסך (בערך 3.08 הין).

ובנוסף לכך מקריבים שעיר עזים אחד לחטאת.תגובות