משפט משה

קוד: משחק:משפט משה בתנ"ך

סוג: משחק

מאת: תמר ביר

אל:

תקציר של דף-עזר לשיעור "קורח נגד משה"

כללי

מהלך המשפט [ע"פ בת-ציון בירנבוים, "משפט מרדכי"]


עדי התביעה (נגד משה)

עדי ההגנה (בעד משה)

תגובות