קנאים פוגעים בו - מאמרים על דיני הקנאות במקרא ובדברי חז"ל

קוד: קנאים פוגעים בו בתנ"ך

סוג: אוסף

מאת:

אל: