התפרקות היבשת

קוד: ביאור:בראשית י25 בתנ"ך

סוג: תוכן1

מאת: אראל

אל:

בראשית י 25: " ולעבר יולד שני בנים: שם האחד פלג, כי בימיו נפלגה הארץ...": הפירוש המקובל הוא שבימיו נפלגו אנשי הארץ, כי בימיו קרתה פרשת מגדל בבל וכל העמים התפלגו והתפזרו בעולם. אפשר לפרש גם אחרת, וכדי להבין את זה כדאי להתבונן במפה של העולם:


אם מסתכלים טוב, רואים שהיבשות של העולם הן כמו תצרף ('פאזל' בלע"ז). אפשר להרכיב מהן יבשת אחת: אמריקה הדרומית מתאימה לשקע המערבי של אפריקה, אמריקה הצפונית מתחברת לאירופה, אוסטרליה מתחברת לשקע שליד הודו, וגם כל האיים 'מתחברים' לשקעים ביבשות הסמוכות להם. הדעה הרווחת היום בקרב הגיאולוגים היא, שפעם היתה יבשת אחת, והיא התפרקה לכמה יבשות ואיים. לענ"ד זה גם מה שמתואר בתורה. בבראשית א 9 כתוב: " ייקוו המים אל מקום אחד ותראה ה יבשה":מלשון הפסוק נראה שהיתה אז יבשה אחת בלבד. היבשה הזאת נקראה 'ארץ', כמו שכתוב (א 10) " ויקרא א-להים ליבשה ארץ". ובימי פלג ה'ארץ' (כלומר היבשה) התפלגה ליבשות רבות, כמו שכתוב " בימיו נפלגה הארץ".


תגובות