תולדות אדם - האדם לרוב - תולדות נוח

קוד: תולדות אדם - האדם לרוב - תולדות נוח בתנ"ך

סוג: פרטים2

מאת: אראל

אל:

ספר בראשית כתוב בדרך-כלל בסדר כרונולוגי, אך יש כמה פסוקים שחורגים מסדר זה:

נעשה חשבון פשוט: אם המבול התחיל כשנוח היה בן 600, והוא התחיל לאחר שה' נתן לאנושות ארכה של 120 שנה - אז ה"ארכה" התחילה בשנת 480 לחיי נוח, כלומר - בראשית ה32 קרה אחרי בראשית ו3!

יותר מזה, העובדה המתוארת בבראשית ה 32 מתוארת שוב בבראשית ו 9 - מה הצורך בכפילות זו?

התשובה לשאלה זו נמצאת בנושאים של הפרשיות שבהן נמצא כל אחד מהפסוקים:

לכל פרשיה בתורה יש נושא ייחודי ומסר ייחודי, וכדי להעביר מסר זה, על התורה להכליל בכל פרשיה את כל הנתונים הדרושים להבנת המסר. לא כאן המקום לפרט מדוע דרושים דווקא פרטים מסוימים ולא אחרים; לענייננו העיקר הוא, שכאשר נתונים מסוימים מתאימים לנושאים של שתי פרשיות שונות, הם יכולים להיכתב פעמיים - בכל אחת מאותן פרשיות. שם, חם ויפת הם גם צאצאיו של אדם וגם צאצאיו של נוח; בבראשית ה הם נכתבו תחת הנושא "צאצאיו של אדם", ובבראשית ו הם נכתבו תחת הנושא "צאצאיו של נוח".

נחזור לנושא סדר הזמנים. לאחר שקראנו את הכותרות של הפרשיות, קל לראות שהפרשיות מסודרות לפי סדר הזמנים של הנושאים שלהן:

אך כל פרשיה מתפרשת על-פני זמן רב, ויש חפיפה בין הזמנים: הפרשיה השנייה (התרבוּת בני האדם) התחילה עוד לפני שהסתיימה הפרשיה הראשונה (רשימת צאצאי האדם); ובפרט, הגזירה שגזר ה' על בני האדם המתרבים, נגזרה עוד לפני שנולדו שם חם ויפת בסוף רשימת צאצאי האדם.

מאמר זה מדגים עיקרון כללי - אין מוקדם ומאוחר בתורה.

תגובות