למה הם בנו בבקעה?

קוד: למה הם בנו בבקעה בתנ"ך

סוג: מניעים1

מאת: אבינדב אבוקרט

אל: כפית ה'תשס"ה או קודם

תגובה ל: בראשית יא שנכתבה ב11:39:47  02.03.2005


בראשית יא 2-4: "ויהי בנסעם מקדם וימצאו בקעה בארץ שׁנער וישׁבו שׁם... ויאמרו הבה נבנה-לנו עיר ומגדל וראשׁו בשׁמים ונעשׂה-לנו שׁם פן-נפוץ על-פני כל-הארץ..."

שאלה [אבינדב אבוקרט]: אם הם רצו לבנות מגדל שיגיע לשמיים, מדוע הם התחילו לבנות אותו דווקא בבקעה?!

1. [אראל] ייתכן שהם התעניינו לא בתוצאה אלא בתהליך. המטרה שלהם לא היתה להגיע לשמים, אלא לשמור על אחדות. כדי לשמור על אחדות הם היו צריכים פרוייקט משותף שכולם יתאגדו סביבו. לכן הם החליטו לבחור פרוייקט שאינו נגמר...

תגובות