השמש יצא על הארץ - ולוט בא צוערה

קוד: השמש יצא על הארץ - ולוט בא צוערה בתנ"ך

סוג: תכלית

מאת: יפעת (ערכה)

אל:

[מתוך: דיון על בראשית יט ]

[בראשית יט23]

מה הקשר בין ביאת השמש לבין בואו של לוט?

אריאל: השקט שאחרי הסערה [כמו בסרטים].

ד"א: תחילת תקופה חדשה לסדום.

חננאל: סמל לשינוי.

תגובות