מה ניתן ללמוד מפרשת גניבת הברכות על כוחו של הדיבור

קוד: מה ניתן ללמוד מפרשת גניבת הברכות על כוחו של הדיבור בתנ"ך

סוג: מניעים2

מאת: אראל

אל:

יש שתי דעות ביחס לכוחו של הדיבור - לפי דעה אחת המילים משפיעות באופן מאגי, כמו קסם, גם אם מי שאמר אותן לא התכוון לכך; ולפי דעה שנייה, המילים הן כמו תפילה, והן משפיעות (אם בכלל) רק לפי כוונתו של האומר, ולפי רצון ה'.

מה ניתן ללמוד בנושא זה מפרשת גניבת הברכות (בראשית כז)?

  מה קרה לבסוף - ניתן ללמוד מהשוואה בין ברכת יצחק לבין הפרשה הבאה שבה נפגשו יעקב ועשו - בראשית לב-לג:

בכל אופן, המציאות הוכיחה שלברכה אין כוח מאגי - עשו אכן זכה בברכה שיצחק התכוון לתת לו, לפחות בברכה "וישתחוו לך בני אמך"; העובדה שיעקב עמד לפני אביו בזמן שבירך, לא עזרה לו "לגנוב" את הברכה.

עם זאת, מכיוון שעשו עדיין לא הבין שהברכה תלויה בכוונה, וחשב שלברכה יש כוח מאגי, יעקב היה צריך לומר לו בפירוש (בראשית לג 11): "קַח-נָא אֶת- בִּרְכָתִי אֲשֶׁר הֻבָאת לָךְ, כִּי-חַנַּנִי אֱלֹהִים וְכִי יֶשׁ-לִי-כֹל", כלומר - קח את הברכה שקיבלתי, אני מחזיר לך אותה, אני כבר לא צריך אותה כי יש לי כל מה שאני צריך.


תגובות