מדוע נתן אברם מעשר למלכיצדק

קוד: ביאור:בראשית יד20 בתנ"ך

סוג: לא גמור

מאת: אראל

אל: לא גמור בכלל

בראשית יד 18-20: "ומלכי-צדק, מלך שלם, הוציא לחם ויין; והוא כוהן לאל עליון. ויברכהו, ויאמר: 'ברוך אברם לאל עליון, קונה שמיים וארץ. וברוך אל עליון, אשר מיגן צריך בידך!'; וייתן לו מעשר מכול."


ע"פ הפירוש המקובל, אברם נתן מעשר לאבימלך. מדוע?


ואברבנאל (נדמה לי) פירש להיפך – שמלכיצדק נתן מעשר מהרכוש לאברם. כל הפירוש שלו לפרשה שונה מהמקובל – ע' בדבריו.


תגובות