כשבא אורח - קודם צריך לתת לו כיבוד קל, ורק אחר-כך להכין סעודה

קוד: סדר הכנסת אורחים בתנ"ך

סוג: פרטים1

מאת: ע"פ ר ישראל סלנטר

אל: תנועת המוסר כרך א עמ 340-

רבי ישראל סלנטר, מייסד תנועת המוסר, הצטיין בהכנסת אורחים, וחידש בסוגיה זו כמה הלכות חדשות.

בדרך כלל, בבוא אורח מכובד שלא רוצים לפטרו בדבר מועט, שוהים שעה ארוכה עד שמספיקים להכין לו מנה יפה, כפי כבודו. ויש אשר האורח בא מן הדרך וסובל בינתיים רעב, ובמקום שבא להוסיף נמצא גורע.

ר' ישראל הורה, שאין זו ממידת הכנסת אורחים. תחילה, יש לקדם פני כל אדם - מייד עם בואו - בדבר קל, ואחר - יכבדנו לפי ערכו.

ואברהם אבינו יוכיח! מתחילה אמר "ואקחה פת לחם וסעדו ליבכם", ואחר - "ואל הבקר רץ אברהם".
[ראה קהלת יצחק, לר' יצחק נאמן, וילנא תרנ"ז שם]

תגובות