מלך אשר יבחר ה' - ה' יבחר ולא האדם

קוד: מלך אשר יבחר ה' - ה' יבחר ולא האדם בתנ"ך

סוג: טעם

מאת: ר יצחק אברבנאל

אל: פירוש דברים יז

למחיקה - ראו אברבנאל על דברים יז טו.

תגובות