מדוע היו גביעים במנורה?

קוד: מדוע היו גביעים במנורה בתנ"ך

סוג: טעם

מאת: טליה פרקל

אל:

תשובה: כדי שהשמן לא יטפטף על הרצפה!

תגובות