שלוש המטרות של יציאת מצרים

קוד: ביאור:שמות ו6 בתנ"ך

סוג: מבנה1

מאת: אראל

אל:

לאחר ששליחותו הראשונה של משה לא השיגה את מטרתה, ופרעה רק הכביד את העול על בני ישראל, חזר משה אל ה' ואמר לו (שמות ה22): ד', למה הרעות לעם הזה? למה זה שלחתני? ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך - הרע לעם הזה; והצל לא הצלת את עמך!

התשובה הראשונה שענה ה' למשה היא פשוטה (שמות ו01): עתה תראה אשר אעשה לפרעה; כי ביד חזקה ישלחם, וביד חזקה יגרשם מארצו .

אבל בהמשך נתן ה' למשה תשובה מורכבת יותר (שמות ו 02-08). ניתן לחלק את הנאום לשני חלקים: החלק הראשון (ו02-ו05) מתאר את המצב הנוכחי, והחלק השני (ו06-ו08) מתאר את העתיד. כל חלק בפני עצמו כולל שלושה סעיפים, כמו שניתן לראות למטה:

יש קשרים בין הסעיפים בשני חלקי הנאום:

  1. סעיף (ו06) בחלק השני מתייחס לסעיף (ו05) בחלק הראשון: מכיוון שבני-ישראל סובלים מבחינה גופנית במצרים - ה' יוציא אותם מסבלות מצרים ויציל אותם מעבודתם. הסעיפים האלה מתארים מטרה אחת של יציאת מצרים - פתרון בעיית הסבל הגופני של בני ישראל .
  2. סעיף (ו08) בחלק השני מתייחס לסעיף (ו04) בחלק הראשון: מכיוון שה' נשבע לאבות לתת להם את ארץ כנען - הוא יביא את בניהם אל הארץ וייתן אותה להם. הסעיפים האלה מתארים מטרה שניה של יציאת מצרים - קיום ההבטחה לתת את ארץ כנען לאבות .
  3. לפי אותו היגיון, סעיף (ו07) בחלק השני מתייחס לסעיף (ו03) בחלק הראשון: מכיוון שה' לא נודע לאבות - ושמי ה' לא נודעתי להם - הוא ייוודע לבנים: ולקחתי אתכם לי לעם, והייתי לכם לאלהים; וידעתם כי אני ה' המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים . הסעיפים האלה מתארים מטרה שלישית של יציאת מצרים - שבני ישראל ידעו את ה' .

מתוך ההקבלה הזאת, אנחנו יכולים להבין את המשמעות האמיתית של סעיף (ו03). הדגש בפסוק הוא לא על ההבדלים בין שמות-הקודש השונים, אלא על ההבדל בין וארא לבין נודעתי (ע"ע האם ה' גילה למשה שם חדש? ). ה' נראה לאברהם יצחק ויעקב - אבל הוא לא נודע להם. האבות ראו את כבוד ה' כמה פעמים, והם גם התפללו אליו וכינו אותו בשמותיו השונים, אבל הם לא ידעו אותו מקרוב; לא היה להם קשר קרוב, רצוף ויומיומי איתו. האבות חיו בתוך עולם הטבע, ורק לעתים רחוקות ראו את ה' ושמעו את דבריו.

אבל לא לכך התכוון ה' כשברא את העולם. המטרה של ה' היתה לשכון בתוך בני-האדם ולהתהלך בתוכם כל הזמן, באופן רצוף וקבוע. והמטרה הזו לא הושגה בימי האבות.

המטרה הזאת הושגה רק לאחר יציאת מצרים ומתן תורה, כאשר בני-ישראל בנו משכן לה', וה' שכן בתוכם.

כפי שוודאי שמתם לב, יש הבדל בסדר של הסעיפים בכל אחד משני חלקי התשובה. יש סיבה להבדל הזה:

שלוש הסיבות לגאולת מצרים הן גם שלוש הסיבות לגאולת עם ישראל בעתיד - ע"ע שלושה דגמים של גאולה .

תגובות