קצתי בחיי מפני בנות חת

קוד: קצתי בחיי מפני בנות חת בתנ"ך

סוג: אין

מאת: הרב יהודה גרינשפן

אל: חיוכה של תורה

ליהודי עני אחד היו שמונה בנות, שארבע מהן הגיעו לפרקן ולא היה לו כסף להשיא אותן. כתב העני מכתב לאחיו העשיר וביקש את עזרתו. בסוף המכתב כתב: "קצתי בחיי מפני בנות חי"ת! ואם מאן אתה לשלח - הנני מביא מחר ארבע בגבולך!"

פירוש:

בנות חי"ת = ח' בנות, 8 בנות.

קצתי בחיי מפני בנות חת - מופיע בבראשית כז 46, בדברי רבקה ליצחק.

ואם מאן אתה לשלח, הנני מביא מחר ארבה בגבולך - מופיע בשמות י 4, בדברי ה' לפרעה לפני מכת הארבה.


תגובות