ה' יילחם לכם - ואתם תחרישון

קוד: ביאור:שמות יד14 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

כשבני ישראל עמדו על שפת ים סוף, אמר להם משה:
שמות יד14: "ה' יִלָּחֵם לָכֶם, וְאַתֶּם תחרשון"

כלומר: אתם לא תצטרכו להשתתף במלחמה כלל - אתם רק תעברו את הים ותהיו בשקט.

אולם ר' מאיר'ל מפרימישלן פירש את הפסוק, על דרך הרמז, במשמעות הפוכה: ה' ייתן לכם לחם - רק אם אתם תחרשו את האדמה... (ע"פ הרב יהודה גרינשפן, "חיוכה של תורה").

תגובות