כי לא אצדיק רשע

קוד: כי לא אצדיק רשע בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

בפרשת משפטים, בקטע שעניינו הנחיות לניהול משפט צדק, נאמר
שמות כג7:
"מדבר שקר תרחק, ונקי וצדיק אל תהרג,  
כי לא אצדיק רשע
".

ה' הוא המצווה בפסוק זה, והוא האומר " כי לא אצדיק רשע ", כדי ללמדנו שהמשפט לא נקבע בבית הדין האנושי - גם "בית הדין של מעלה" מעורב בעניין.

המשמעות המעשית של הפסוק היא, שבמקרה של ספק בדיני נפשות, יש להקל ולא להרוג את הנאשם; ואין לחשוש שהוא ייצא זכאי, "כי לא אצדיק רשע "  -

1. בעתיד - "כי אני לא אצדיקנו בדיני, אם יצא מידך זכאי, יש לי שלוחים הרבה להמיתו במיתה שנתחייב בה" (רש"י);  או -

2. בעבר - אם בית הדין פעל על-פי חוקי התורה וזיכה אותו, כנראה שהוא באמת חף מפשע או שיש לו זכות אחרת, כי אני לא אתן לבית הדין להצדיק ולזכות את הרשע (העמק דבר).

פירושים נוספים

3. בדעת מקרא פירשו "כי לא אצדיק את השופט הרשע, שהורג צדיק ונקי";
  • אולם, הפסוק בהקשרו פונה אל שופט שמעוניין לשפוט בצדק, ולא אל רשע.

תגובות