שמלות

קוד: שמלות בתנ"ך

סוג: הפוך

מאת: אראל

אל: פירושים וסימנים 9

לפני מכת בכורות מצווה ה' את משה (שמות יא 2): "דבר נא באזני העם וישאלו איש מאת רעהו ואישה מאת רעותה כלי כסף וכלי זהב". ציווי דומה כבר נאמר למשה בסנה (שמות ג 22): "ושאלה אישה משכנתה ומגרת ביתה כלי-כסף וכלי-זהב ושמלות". זה מעורר כמה שאלות:

  1. למה בכלל היה דרוש הציווי המוקדם (בשמות ג)? ממילא הוא התבצע רק ביציאת מצרים - שנה מאוחר יותר!
  2. למה בציווי המוקדם נזכרו רק הנשים?
  3. ולמה בציווי המוקדם נזכר שצריך לשאול גם שמלות?

לדעתי הכוונה המקורית היתה לצוות רק את הציווי שלפני מכת בכורות (שמות יא). אבל ה' חשש, שכאשר הנשים יבואו לשאול כלי-כסף וכלי-זהב, הן יראו את השמלות היפות של המצריות וירצו לשאול גם אותן, ואז ישתהו שם כל הלילה כדי לבחור איזה שמלה ללבוש, וכך יציאת-מצרים תתעכב...

ה' לא רצה לאסור על הנשים לקחת שמלות כדי שלא יהיו עצובות, ולכן מצא פתרון: הנשים יתחילו לבחור שמלות כבר שנה מראש, ולא יחכו לרגע האחרון... לכך נועד הציווי בשמות ג.

תגובות