החשיבות התזונתית של הביטחון

קוד: ביאור:ויקרא כה18 בתנ"ך

סוג: מבנה1

מאת: אראל ע"פ מלבי"ם

אל: פירושים וסימנים 5

לאחר שהקב"ה מוסר לעמ"י את דיני מצוות השמיטה והיובל (ויקרא כה 1 - 17) מופיעים הפסוקים:

פעמיים מבטיח הקב"ה לבני ישראל שישבו לבטח בארץ, אבל סדר המילים שונה. הדגש במשפט הוא תמיד על המילה שמופיעה קודם (ראו מלבי"ם, "איילת השחר", הקדמה לפירוש ספר ויקרא), ומכאן שגם סדר החשיבות שונה:

ע"פ ר' יהודה בסִפרא, הכוונה של "ואכלתם לשובע" היא: "תאכלו מעט וזה ישביע אתכם", כלומר: ה' יברך את גופם של בנ"י – שיוכלו להסתפק בפחות אוכל. לפי הפירוש הזה קשה להבין את הפסוקים הבאים:

אם הקב"ה יכול לברך את בנ"י שיאכלו מעט ויהיו שבעים – למה הוא צריך לתת להם הרבה אוכל בשנה השישית?

ייתכן שהתורה מתייחסת כאן לשני מצבים שונים (ע"פ מלבי"ם):


תגובות