הפוסל - במומו פוסל

קוד: ביאור:ויקרא כד20 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת:

אל:

ויקרא כד20: "כאשר יתן מום באדם - כן ינתן בו".

לפסוק זה, כמו לכל פסוק, ישנם פירושים ברבדים שונים.

1. ברובד הפשט - מי שגורם מום לאדם אחר, יש לגרום לו את אותו מום.

2. ברובד הדרש - מי שגורם מום לאדם אחר, יש לקחת ממנו כסף שערכו נקבע על-פי חומרת המום שגרם. כך גם פסקו חז"ל להלכה.

3. ברובד הרמז - מי שנותן, במחשבתו ובדבריו, מום ופגם באדם אחר (כלומר, חושב או אומר שיש בו פגם כלשהו), כן - את אותו פגם - ניתן לתת בדיבור בו עצמו, כלומר, כנראה שגם בו יש פגם דומה. וכדברי חז"ל: "הפוסל - במומו פוסל".

וברובד הסוד - זה סוד...

תגובות