לא להסתמך על יבול שביעית

  1. לא להשתמש ב"היתר מכירת הקרקעות" / אראל
  2. לא להסתפק ב"אוצר בית-דין" / אראל
  3. לא לקנות מנכרים / אראל