למען המקדש: מי עושה מה (רשימה חלקית)

מאת: ע"פ עלון של "התנועה לכינון המקדש"

קוד: מקדש - תנועות

מזה שנים אחדות, פועלים כמה חוגים של אנשים נאמנים למען גאולת הר קודשנו משביו ביד צר, ובהם רבנים ותלמידי-חכמים חשובים.

תנועות הפועלות למען הר הבית ולייהודו

 1. התנועה לכינון המקדש ( גם באנגלית) - מטרתה להקהיל קהילות ברבים ולעורר את דעת העם, את רבניו ומנהיגיו לכונן המקדש ולראות בבניינו, ולהשיב כהנים לעבודתם. התנועה מארגנת עליות להר הבית ליחידים, לקבוצות ולכלל הציבור. התנועה מוציאה לאור בטאון בשם "ייבנה המקדש", והוא משמש במה לדיון הלכתי ומחשבתי בכל מכלול ענייני ההר, המקדש, חידוש העבודה, ועוד כיוצא באלה נושאים. ירושלים, ת"ד 31336, טל' 025371904; מזכיר התנועה 025380485.
 2. מכון המקדש - בראשו עומד הרב ישראל אריאל. המכון משמש מרכז הסברה, עוסק בפעילויות חינוכיות לנוער ולמבוגרים להגברת התודעה של בית המקדש. טל' 026264545.
 3. נאמני הר הבית - בראשות גרשון סלומון. התנועה נאבקת על מימוש הזכות לעלייה להר בדרכים משפטיות. טל' 025612395.
 4. תנועת חי וקיים - פועלת למען תפילת יהודים בהר הבית. חבריה מבטאים את הכוסף להיות ההר נזר הקודש של העם והארץ כקדם. משרדי "חי וקיים" טל' 029974833.
 5. אגודת אל הר ה' - בראשות ישראל מידד, חוג רעיוני הפועל למען זכויות היהודים על הר הבית. טל' 029942328.
 6. אגודת "אל הר המור" - האגודה עוסקת בלימוד הנושא מן הצד ההלכתי ומן הצד המדעי-מחקרי, במתן הרצאות בנושא ההלכתי של העליה להר, ובעידוד העלייה להר הבית על-פי דקדוקי ההלכה. התנועה מארגנת את סיבוב השערים - הקפת שערי הר הבית בכל ערב ראש חודש, חול המועד ובזמנים נוספים. טל' 029975155
 7. מרכז הר הבית - מרכז מידע על כל ענייני הר הבית, כולל גם דגם תלת-מימדי של בית המקדש. רח' חב"ד 56, הרובע היהודי, ירושלים. טל' 026260748. פתוחים ימים א-ה 10:00-16:30. חול המועד פתוחים 10:00-22:00 או לפי הדרישה. בעבר ארגנו גם את משמר המקדש - קיום מצוות שמירה בשערי הר הבית; כיום לא פעיל.

לימוד והרצאות

 1. נשים למען המקדש - תנועת נשים הפועלת לקרב את נושא המקדש בקרב ציבור הנשים, וכן להתעמק בנושא לימוד המקדש ובירור עניין עליית נשים להר הבית.
 2. ישיבת תורת הבית - קבוצת אברכים ששמה לה למטרה ללמד את נושא ההר, את תחומיו, את קדושתו ואת הלכות הכניסה אליו בקדושה ובטהרה. לפרטים: ישיבת "תורת הבית" ת"ד 1797, ירושלים.
 3. הרב חגי יקותיאל - הרצאות בעזרת שקפים הממחישים את מבנה הר הבית והתפתחותו, ואת המקומות המותרים בהליכה, הלכה למעשה. טל' 029931538.
 4. הרב מיכאל בן ארי - מרצה למבוגרים ולנוער, בליווי שקופיות המספרות את תולדות הר הבית מן ההבטים התורניים, ההסטוריים והארכיאולוגיים. טל' 025812006, נייד 050824161.

עליות להר הבית

על מועדי פתיחה ומדריכים בהר הבית
נא לפנות ל"תנועה לכינון המקדש"
LAMIKDASH@GMAIL.COM
או למזכיר: 050-8649968


תגובות