רבי ישראל היה מקל במצוה בין אדם למקום, כדי להימנע מאיסור בין אדם לחבירו

מאת: הרב דב כץ

אל: תנועת המוסר, כרך א, עמוד 328-

קוד: הקלה להימנעות מפגיעה

תגובה ל: תנועת המוסר שנכתבה ב14:53:14  16.01.2005


לקטע הקודם

מרגלא בפומיה של רבי ישראל: הכתוב אומר " מצות ה' ברה מאירת עיניים. יראת ה' טהורה עומדת לעד, משפטי ה' אמת צדקו יחדיו " [תהלים יט] . אימתי מצוות ה' ברה ו יראת ה' טהורה - אם צדקו יחדיו גם מצד משפטי ה' , כלומר: אם אין בהן כל פגם גם מבחינת הלכות המשפטים שבין אדם לחבירו [מפי תלמידים ותיקים] .

...

רבי ישראל חושף בנקודה זו השקפה חדשה ושיטה מיוחדת. הוא היה עוקב אחרי כל מעשי מצוותיו, מחטט לכל צדדיהם וסביביהם, אם אין בהם איזו פגיעה בזולת, ונוהג בהם זהירות ממצה ומרחיקה ראות. הוא היה שוקל שכר כל מצוה כנגד הפסידה. ולפעמים, היה מוותר על כל המצוה או מקיל בה, כדי להימנע מתערובת איסור. הדוגמאות הן רבות ומפליאות, וכדאי לציין את המאפיינות ביותר:

לקטע הבא

תגובות